Νόμιμη η επιβολή προστίμου σε όσους δεν πληρώνουν διόδια

0
16
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορά προσφυγή του δημάρχου Ωρωπού Ι. Οικονομάκου, ο οποίος ζητούσε την ακύρωση του προστίμου που του επιβλήθηκε, επειδή σήκωσε τη μπάρα και πέρασε ελεύθερα στα διόδια Αφιδνών.

Αιτιολογώντας την απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνει πως η επιβολή προστίμου «θεσπίστηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, συναπτόμενους με την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την ασφάλεια και την λειτουργία των συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων, αλλά και την προαγωγή της εμπιστοσύνης των πολιτών στην έννομη τάξη, που αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και όχι όπως εσφαλμένα υποστηρίζεται, προς ικανοποίηση των συμφερόντων των ιδιωτικών φορέων»

Όπως τονίζει το Στε στην απόφασή του «αφ’ ενός κατά νόμο τα έσοδα από τα εισπραττόμενα πρόστιμα διατίθενται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και αφ’ ετέρου η θεσπιζόμενη με το άρθρο 17 του ν. 3920/2011 ρύθμιση, η οποία καταλαμβάνει όχι μόνο τα διόδια που εισπράττονται από τους παραχωρησιούχους ιδιωτικούς φορείς, αλλά και τα διόδια που επιβάλλονται τόσο από την διάδοχο του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, ‘’Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων” (‘’Τ.Ε.Ο. Α.Ε.”), όσο και από τις Ανώνυμες Εταιρείες που (όπως η ‘’ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”), έχουν ιδρυθεί από το Δημόσιο με σκοπό την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων οδοποιίας».

Επίσης στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι η κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου της χώρας, το οποίο συνιστά αποστολή του Κράτους, μπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικούς φορείς, είτε με συμβάσεις εκτελέσεως έργων, είτε με συμβάσεις παραχωρήσεως. Όπως επισημαινεται, στη δεύτερη αυτή περίπτωση (παραχώρηση) το εργολαβικό αντάλλαγμα μπορεί να συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του έργου (υπό τους όρους του νόμου και υπό την εποπτεία της αρμόδιας δημόσιας αρχής), είτε στο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του έργου σε συνδυασμό με την καταβολή αμοιβής. Μάλιστα, το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του έργου περιλαμβάνει και την είσπραξη διοδίων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2052/1992, συμπληρώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.

Πηγή:www.tvxs.gr

LEAVE A REPLY