Η εργασία ως «ευγενική χορηγία» στην Ελλάδα των μνημονίων

0
22
Ανακοίνωση του Αριστερού Δικτύου
Νεολαίας
Έρευνα που
δημοσιεύεται στο intrajobs.gr
και στην imerisia.gr
έρχεται να επιβεβαιώσει μια βασική
τρομακτική πτυχή της μνημονιακής
πραγματικότητας: Όσα πτυχία και χαρτιά
αν κυνηγήσει ένας επιστήμονας, όσα
χρόνια προϋπηρεσίας και αν έχει, θα
εξακολουθεί να πληρώνεται με μισθούς
πείνας των 450-750€.
Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τα στοιχεία, μεταπτυχιακοί
υπάλληλοι με 1-5 χρόνια προϋπηρεσίας
αμείβονται με λιγότερα από 450€ και
πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ με 6-10 χρόνια
προϋπηρεσίας αμείβονται επίσης με
λιγότερα από 450€! Ταυτόχρονα, στα 11-15
χρόνια προϋπηρεσίας μεταπτυχιακοί
έχουν αμοιβές ακόμη και από
751€
ενώ πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μεταλυκειακής
εκπαίδευσης ακόμη και από 451€!
Οι μνημονιακές
πολιτικές της ΕΕ και του ΔΝΤ έρχονται
να σφραγίσουν πως το κυνήγι πτυχίων,
τίτλων και πιστοποιητικών ελάχιστη
επίδραση έχουν στη μετέπειτα εργασιακή
ζωή των νέων –κυρίως- εργαζομένων. Οι
μισθοί πείνας, η εκμετάλλευση στους
χώρους εργασίας και ο εργασιακός
μεσαίωνας δε λογαριάζουν αν ο εργαζόμενος
έχει ένα, δύο ή τρία πτυχία και μεταπτυχιακά.
Στο βωμό της κρίσης, τα 450, τα 500 και τα
600€ πρέπει να θεωρούνται «ευτυχία», και
ας βρει ο εργαζόμενος την άκρη για να
ζήσει.

Γίνεται σαφές
ότι στη μεταμνημονιακή κατάσταση που
έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας τίθεται
στους νέους το εξής δίλημμα: μακροχρόνια
ανεργία ή κακοπληρωμένη εργασία από
την μία, είτε μετανάστευση στο εξωτερικό
από την άλλη. Μετανάστευση που εκφράζεται
και ως απομύζηση του επιστημονικού
δυναμικού (brain drain).
Από το
2008 μέχρι και σήμερα, οι Έλληνες του brain
drain έχουν παραγάγει περισσότερα από 50
δις. ευρώ στις νέες «πατρίδες» τους,
δηλαδή στις χώρες υποδοχής τους.
Ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως Γερμανία και
Αγγλία) απορροφούν έτοιμους νέους
επιστήμονες, την στιγμή που το ελληνικό
κράτος έχει δαπανήσει 8 δις ευρώ για την
εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών. Η απώλεια
είναι μεγάλη για την χώρα μας, καθώς
χάνει το πιο παραγωγικό κομμάτι της και
ουσιαστικά στερείται ένα αναγκαίο
επιστημονικό δυναμικό, που μπορεί να
παίξει σημαντικό ρόλο σε μια άλλη πορεία
για την χώρα.
Το
πραγματικό δίλημμα είναι αν θα αποδεχτούμε
αυτήν την κατάσταση ή αν σαν νέα γενιά
θα διεκδικήσουμε την ζωή και το μέλλον
που μας αξίζει. Η μοίρα μας μπορεί να
αλλάξει, μόνο μέσα από την πάλη ενάντια
στα μνημόνια, μόνο μέσα από την πάλη για
μια Ελλάδα που θα μπορεί να παράγει σε
ρήξη με τις πολιτικές της λιτότητας και
της παραγωγικής διάλυσης που επιβάλλουν
ΕΕ και δανειστές. Σήμερα, λοιπόν, είναι
αναγκαίο να οικοδομήσουμε ένα μαζικό
νεολαιίστικό ρεύμα ρήξης με την ΕΕ που
θα αντιμάχεται τον σύγχρονο εργασιακό
μεσαίωνα και θα διεκδικεί εργασία με
πλήρη δικαιώματα, ασφάλιση, μισθούς
αξιοπρέπειας και όχι χαρτζιλίκια. Αυτός
είναι ο μόνος δρόμος προοπτικής, ο μόνος
δρόμος για να εργαστούμε, να δημιουργήσουμε
στον τόπο μας.

LEAVE A REPLY