Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)

1.Πρόγραμμα Διδασκαλίας (εαρινό εξάμηνο 2018)

ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
10-12πμ
Α-ΚΑ
5
ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
12-2πμ
ΚΕ-ΠΑ
112
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
10-12πμ
ΠΕ-Ω
7
ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΥ

 

2. Υλη του μαθήματος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ορισμός
– Συστήματα εμπορικότητας – Κριτήριο
εμπορικότητας – Ιστορία του εμπορικού
δικαίου- Κλάδοι – Πηγές Παράγοντες
επηρεασμού του εμπορικού δικαίου
(Εργασίες διεθνών οργανισμών- Γενικοί
όροι συναλλαγών- Lex Mercatoria- Κώδικες
δεοντολογίας εμπορικών επιχειρήσεων).
ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:
Γενικά (Προσδιορισμός των εμπορικών
πράξεων – Νομική φύση τους – Διακρίσεις)
– Οι αντικειμενικά εμπορικές πράξεις
του χερσαίου εμπορίου – Οι αντικειμενικά
εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου και
εναέριου εμπορίου – Οι υποκειμενικά ή
παράγωγα εμπορικές πράξεις του χερσαίου
εμπορίου – Οι υποκειμενικά εμπορικές
πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Αναγκαιότητα ειδικής
(εμπορικής) νομοθετικής ρύθμισης –
Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας –
Εμπορική παραγραφή- Διαδικασία εκδίκασης
των εμπορικών διαφορών – Αναγκαστικό
δίκαιο και απόδειξη της εμπορικότητας
– Απόδειξη με μάρτυρες – Προσωρινή
εκτελεστότητα – Προστασία των εμπορικών
μισθώσεων – Εμπορική διαιτησία – Ευνοϊκή
φορολογική μεταχείριση –Προστασία
συμμετεχόντων στην εμπορική συναλλαγή.
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Έννοια
και κατηγορίες εμπόρων (α. Ουσιαστικά
έμποροι – β. Τυπικά έμποροι – γ. Παράγωγα
ή αντανακλαστικά έμποροι). Προβληματικές
περιπτώσεις (Ο μικρέμπορος – Η εμπορία
του μη έχοντος εμπορική ικανότητα – Η
άσκηση εμπορίας με παρένθετο πρόσωπο
– Ο φαινόμενος έμπορος – Η άσκηση αθέμιτης
εμπορίας – Το ασυμβίβαστο – Η άσκηση
εμπορίας από πτωχεύσαντα – Άσκηση
εμπορίας από το κράτος – Το ηλεκτρονικό
εμπόριο). ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Εμπορική
επιχείρηση – Δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας – Εμπορική επωνυμία – Εφαρμογή
κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας
καταναλωτή – Εμπορική κατοικία και έδρα
– Συμμετοχή σε επιμελητήρια και
χρηματιστήρια εμπορευμάτων – Εμπορική
δημοσιότητα – Τήρηση εμπορικών βιβλίων
– Ειδικά εμπορικά αξιόγραφα – Δικονομικές
συνέπειες -Τεκμήριο της εμπορικότητας
-Πτωχευτική ικανότητα – Προσωπική κράτηση
– Αναγκαστική διαχείριση – Τοκογονία
εμπορικών απαιτήσεων -Τοκοφορία των
ενδιάμεσων καταλοίπων αλληλόχρεου
λογαριασμού – Ενοχή «εις ολόκληρον».

 

3.Προτεινόμενα Συγγράμματα

 

1.Σ. Ψυχομάνης, Εμπορικό
Δίκαιο -Γενικό Μέρος, Εκδόσεις Σάκκουλα,
2007/Β, ΚΩΔ. 34454
2. Ε. Περάκης, Γενικό
μέρος του Εμπορικού Δικαίου, Νομική
Βιβλιοθήκη 2011, ΚΩΔ: 12684328
3. Κ. Παμπούκης/Π.
Παπαδρόσου, Εμπορικό Δίκαιο Εισαγωγή
– Θεμελιώδεις έννοιες, Εκδόσεις Σάκκουλα
2001, 4η εκδοση, ΚΩΔ. 2513

 

4.NomikiThessTips
Το Γενικό Μέρος
του Εμπορικού Δικαίου είναι το πρώτο
μάθημα με το οποίο ο φοιτητής έρχεται
σε επαφή με τον Εμπορικό Τομέα. Ως επι
το πλείστον σε γενικές γραμμές θεωρείται
ένα εύκολο μάθημα αλλα αρκετά χρήσιμο
καθώς περιέχει βασικές έννοιες για τη
συνέχεια στον τομέα του εμπορικού. Η
ομάδα του nomikithess προτείνει

το σύγγραμμα του κ.Ψυχομάνη ως επιλεγόμενο
απο τα βιβλία που παρέχει ο Εύδοξος αλλά
πολύ χρήσιμο εργαλείο μπορεί να φανεί
η επιτομή του κ.Αναστασόπουλου η οποία
ανέρχεται στις 120 σελίδες και περιέχει
κάποια θεωρητικά και πρακτικά θέματα
απαντημένα στο τέλος του βιβλίου.
Αναζητήστε το στη βιβλιοθήκη ή από
μεγαλύτερους συμφοιτητές σας.

 

5.Χρήσιμο #nomikithess υλικό
Γενικο Εμπορικο Σημειωσεις

Παλαιά Θέματα Εξετάσεων