Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

1. Πότε διδάσκεται;

Χειμερινό εξάμηνο

ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
8-10πμ
Α-ΚΑ
312
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
8-10πμ
ΚΕ-ΠΑ
112
ΤΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
8-10πμ
ΠΕ-Ω
312
ΣΤΑΜΑΤΗΣ/ΤΑΚΗΣ  

2. Ποια είναι η ύλη του μαθήματος

  • το θετικό δίκαιο ως δεσμευτική ρυθμιστική βαθμίδα του κοινωνικού βίου
  • η κεντρική διάκριση του δικαίου
    σε ιδιωτικό και δημόσιο, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
  • ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου, στη βάση
    μεθόδων που προσιδιάζουν στο σκέπτεσθαι νομικά. 

3. Nomikithess tips:
Πρόκειται για το μάθημα με την λιγότερο εκτενή ύλη στο Ά εξάμηνο. Υπάρχει ένα μόνο διδακτικό βιβλίο το οποίο καλύπτει πλήρως τον φοιτητή.
Στο e-learning υπάρχει περίληψη του μαθήματος που προσφέρεται για μια επανάληψη.
Στις εξετάσεις τίθενται 4 ερωτήματα από τα οποία ο φοιτητής καλείται να απαντήσει ΜΌΝΟ τα δύο.
Καλό θα ήταν να έχεις μαζί σου τον Αστικό Κώδικα και το Σύνταγμα σε περίπτωση που χρειαστεί να συμπληρώσεις τις απαντήσεις σου ανατρέχοντας σε συγκεκριμένες διατάξεις (όπως και στο βιβλίο που αναφέρει παραδείγματα).

4. Σύγγραμα:
Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου (Συγγραφείς: Σταμάτης Κώστας/Τάκης Ανδρέας)

5.Παλαιά Θέματα
Σεπτέμβρης 2017:

Ελευθερία (θετική ,αρνητική ,συμμετοχική)

Κανόνες

Επιτακτικοί-απαγορευτικοί-επιτρεπτικοί

Είδη τυπικών νόμων
Νομιμότητα και αρμοδιότητα

Φεβρουάριος 2017:
Γλώσσα δικαίου, γενικό και αφηρημένο
Θετό δίκαιο και κοινωνική ηθική

Ισχύς και αποτελεσματικότητα των κανόνων δικαίου