Συνταγματικό Δίκαιο

1.Διδάσκουν:Χειμερινό Εξάμηνο

ΗΜΕΡΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α-ΚΑ
8-10πμ
5
Καιδατζης/συνδρομη Αναστασιάδου
ΤΕΤΑΡΤΗ
Α-ΚΑ
6-8μμ
Β αμφιθέατρο
Καιδατζής
ΠΕΜΠΤΗ
Α-ΚΑ
12-2μμ
312
Καιδατζης
ΤΡΙΤΗ
ΚΕ-ΠΑ
8-10πμ
8
Παπαδοπούλου/συνδρομή Αναστασιάδου
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΕ-ΠΑ
6-8μμ
7
Παπαδοπούλου
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΕ-ΠΑ
12-2μμ
7
Παπαδοπούλου
ΤΡΙΤΗ
ΠΕ-Ω
8-10πμ
7
Σαββαίδου/Πικραμένος/Μαθιουδάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕ-Ω
4-6μμ
8
 Σαββαίδου/Πικραμένμος/Μαθιουδάκης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ-Ω
8-10πμ
6
Σαββαίδου/Πικραμένος/Μαθιουδάκης

2. Ύλη μαθήματος:
Κράτος, Κυριαρχία και Σύνταγμα. Αντικείμενο και μέθοδος του Συνταγματικού Δικαίου. Συνταγματισμός. Οι διαφορετικές προσλήψεις του
Συντάγματος (πολιτειακή – κανονιστική). Έννοιες (τυπική – ουσιαστική)
και διακρίσεις του Συντάγματος. Οι λειτουργίες του Συντάγματος. Η διαδρομή του ελληνικού συνταγματισμού. Κανόνες – Διατάξεις. Θεμελιώδεις
συνταγματικές αρχές ή οργανωτικές βάσεις του Πολιτεύματος. Όργανα.
Δημοκρατική Αρχή. Θεσμοί άμεσης δημοκρατίας (το δημοψήφισμα).
Αντιπροσωπευτική αρχή. Εκλογικό σώμα. Αρχές που διέπουν την ψήφο και
την ψηφοφορία. Πολυκομματισμός. Βουλή (Σύνθεση – λειτουργία). Νομική
θέση του βουλευτή – Κωλύματα και ασυμβίβαστα. Κοινοβουλευτικό σύστημα. Πρόταση εμπιστοσύνης – δυσπιστίας. Διορισμός Πρωθυπουργού. Απαλλαγή κυβέρνησης από τα καθήκοντά της-Διάλυση Βουλής. Κυβέρνηση.
Σύνθεση – λειτουργίες. Ευθύνη υπουργών. Προεδρευόμενη μορφή – Πρόεδρος Δημοκρατίας. Αρμοδιότητες. Θέση στο πολίτευμα. Αρχή του Κράτους
Δικαίου. Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Αρχή του Κοινωνικού Κράτους. Συντακτική εξουσία. Αναθεωρητική λειτουργία (γενικά. Αναθεώρηση
του Συντάγματος. Άτυπες τροποποιήσεις και μεταβολές του Συντάγματος.
Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιεραρχία των πηγών του δικαίου. Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης – Νομοθετική εξουσιοδότηση. Απαγόρευση παρεμβάσεων νομοθετικής στη δικαστική εξουσία. Έλεγχος συνταγματικότητας (θεμελιώδη). Εγγυήσεις τήρησης και προστασίας του Συντάγματος.


3.Διδακτικά βιβλία:
1.Ελληνικό συνταγματικό δίκαιο (Συγγραφείς: Μανιτάκης Αντώνης Ν.)
2. Συνταγματικό δίκαιο (Συγγραφείς: Χρυσόγονος Κώστας Χ. )
3.Συνταγματικό Δίκαιο (Συγγραφείς: Μαυριάς Κώστας)
4.Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου (Συγγραφείς: ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)

NomikiThess tips:
Ρίξτε μια ματιά στο ηλεκτρονικό βιβλίο της καθηγήτριας του πανεπιστημίου μας Λ. Παπαδοπούλου, Συνταγματικό Δίκαιο που είναι διαθέσιμο
στο: http://hdl.handle.net/11419/4277 (δωρεάν πρόσβαση)

 Διαγράμματα Θεωρίας 

 

 

 

 

 

 

.

Χρήσιμο Υλικό Συνταγματικού Δικαίου