Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

1. Πότε διδάσκεται;

1o τμήμα (Α-Λ) Ζερδελής
Δευτέρα 6.00-8.00 μμ Ευρυγένης
Τρίτη 6.00-8.00 μμ Β Αμφιθέατρο

2ο τμήμα (Μ-Ω) Σιδέρης
Δευτέρα 6.00-8.00 μμ Αιθ.7
Τρίτη 6.00-8.00 μμ Τυπογραφείο

2. Ύλη
Έννοια, αρχές, εδραίωση στο Σύνταγμα. Τα θεμέλια του συλλογικού εργατικού δικαίου. Αρχές και κανόνες ερμηνείας. Συνδικαλιστικές οργανώσεις: Οι έννομες σχέσεις με τα μέλη τους. Οι έννοιες επιχείρηση-εκμετάλλευση. Η καταστατική οργάνωση της εκμετάλλευσης- επιχείρησης. Κανονισμοί εργασίας (είδη κανονισμών, κατάρτιση, νομική φύση. περιεχόμενο, διαδοχή). Το πειθαρχικό δίκαιο της εκμετάλλευσης. Συνδικαλιστικές ελευθερίες: έννοια, νομοθετική κατοχύρωση στο διεθνές και το εθνικό δίκαιο, εκδηλώσεις. Συλλογικές διαφορές: έννοια, συσχετισμός ,ε νομικές διαφορές, σύνδεση με συνδικαλιστικές ελευθερίες. Συνδικαλιστικές οργανώσεις: έννοια, είδη, μέλη, όργανα. Συλλογικές διαπραγματεύσεις: έννοια. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: έννοια, είδη, κατάρτιση, περιεχόμενο, λειτουργία του ως κανόνων δικαίου. Απεργία.

3. Nomikithess tips: Το Nomikithess προτείνει το βιβλίο των πρακτικών του Ζερδελή,  ‘Πρακτικές εγαρμογές Εργατικού Δικαίου’ (Σημείωση: Διαβάστε 19-23)

4. Προτεινόμενα Συγγράματα
 α)  Συλλογικό εργατικό δίκαιο. Έκδοση 3η/2012. Καζάκος Άρης. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
  β) Δ. Ζερδελής, Συλλογικό εργατικό δίκαιο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2016
  γ) Ι. Κουκιάδης, Εργατικό δίκαιο Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1η/2013