ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Γ’ΕΞ.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΑ)
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
6-8μμ
Α-ΚΑ
5
ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ/ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4-6μμ
Α-ΚΑ
8
ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ/ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ
4-6μμ
ΚΕ-ΠΑ
5
ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2-4μμ
ΚΕ-ΠΑ
4
ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ
ΤΡΙΤΗ
4-6μμ
ΠΕ-Ω
6
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
4-6μμ
ΠΕ-Ω
6
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
Διδακτικά βιβλία
1. Λ. Μαργαρίτης/Ν. Παρασκευόπουλος/Γ. Νούσκαλης,
Ποινολογία, Σάκκουλας, η΄εκδ. 2016. ΚΩΔ:—-
2. Μ.Καϊάφα-Γκμπάντι/Ν.Μπιτζιλέκης/Ε.Συμεωνίδου-Καστανίδου,
Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων, β΄ εκδ. 2016. Νομική Βιβλιοθήκη, ΚΩΔ: —-
3. Λ. Κοτσαλής, Ποινικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, έκδ. 2013.ΚΩΔ:
28464808 Νομικη Βιβλιοθηκη 4.Ν. Κουράκης, Θεωρία της Ποινής. Μια εισαγωγή, εκδ.
2008.ΚΩΔ: 25046 Εκδόσεις Σάκκουλα ΕΕ
Ύλη
Θέματα καταλογισμού: ανικανότητα προς καταλογισμό. Λόγοι
εξάλειψης του αξιοποίνου. Ποινές και μέτρα ασφαλείας. H ελαστικότητα των ορίων
της απειλούμενης ποινής, υποτροπή, μείωση της απειλούμενης ποινής. Eπιμέτρηση
της ποινής. Συρροή εγκλημάτων (αληθινή-φαινομενική). Το κατ’ εξακολούθηση
έγκλημα. Mετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών. H υπό όρο αναστολή
και η υπό όρο απόλυση. Στοιχεία Σωφρονιστικού Δικαίου.
Nomikithess Tips
Προτεινόμενο σύγγραμμα Nomikithess: Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, Καϊάφα, Συμεωνίδου, Μπιτζιλέκης

 

Κομβικής σημασίας κρίνεται η γνώση της συρροής. Εννοιολογική της
προσέγγιση, εξαιρετικά σαφή και κατανοητή, βρίσκει κανείς στο σύγγραμμα
ποινικού δικαίου που καλύπτει την ύλη των άρθρων 1-49 των Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι
και Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου («Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο. Επιτομή Γενικού
Μέρους») που διανέμεται από τον Εύδοξο για το μάθημα ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ
ΜΕΡΟΣ, στο Β’ εξάμηνο σπουδών. Ωστόσο, η εν λόγω προσέγγιση δεν άπτεται των
διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, οπότε για την πλήρη επαφή με το αντικείμενο της
συρροής, δε συνίσταται η μελέτη του ανωτέρω αποσπάσματος κατ’ αντικατάσταση του
κεφαλαίου της συρροής στο προτεινόμενο σύγγραμμα.