ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Τομέας Διεθνών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  –  Τομέας
Διεθνών Σπουδών
  by nomikithess
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
08:00-10:00
EU International Relations Law

109
08:00
– 11:00
10:00-12:00
12:00-14:00

 

Δίκαιο
Διεθνών Συναλλαγών
109
Διπλωματική Ιστορία (ΓΠ)
320
Ειδικά ζητήματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
109
Διεθνές Οικονομικο Δίκαιο
109
Ειδικά
ζητήματα Ε.Ε.
313
13:00-15:00
14:00-16:00
Κυπριακό Δίκαιο
Αίθουσα Πολυμέσων (4ος Όροφος)
Διεθνές
Ανθρωπιστικό Δίκαιο
320
Διεθνείς
Θεσμοί
  109
16:00-18:00
Συγκριτικό Δίκαιο
109
Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών


320
International Trade Law

109
18:00-20:00

 

20:00-22:00