Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου

Εξάμηνο Ζ’
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
2-4μμ
Α-ΚΑ
5
ΦΡΕΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-2μμ
Α-ΚΑ
6
ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
4-6μμ
ΚΕ-ΠΑ
6
ΤΕΛΛΗΣ/ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΤΗ
6-8μμ
ΚΕ-ΠΑ
6
ΤΕΛΛΗΣ/ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
4-6μμ
ΠΕ-Ω
5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ
6-8μμ
ΠΕ-Ω
5
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ
Εξάμηνο Η
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
4-6μμ
Α-Λ
7
ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
4-6μμ
Α-Λ
312
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ
ΤΡΙΤΗ
10-12
Μ-Ω
312
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
4-6μμ
Μ-Ω
112
ΤΖΙΒΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ