Οικογενειακό Δίκαιο

1.Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Εαρινό Εξάμηνο 2018
ΗΜΕΡΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΤΡΙΤΗ
Α-ΚΑ
5-8μμ
5άίθ 5-6μμ, 6-8μμ αίθ 6
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΕ-ΠΑ
2-5μμ
7
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕ-Ω
8-11πμ
6
ΤΑΣΙΚΑΣ

 

2.Ύλη του μαθήματος

Γενική Εισαγωγή στο
Οικογενειακό Δίκαιο, τα γενικά
χαρακτηριστικά του οικογενειακού
δικαίου και των οικογενειακών δικαιωμάτων.-
Η μνηστεία.- Ο ΓΑΜΟΣ: Σύναψη του
γάμου, προϋποθέσεις και κωλύματα, ο
ελαττωματικός γάμος, η ακύρωση του γάμου
και οι συνέπειές της.- Οι προσωπικές, οι
μικτές και οι περιουσιακές συζυγικές
σχέσεις κατά τη διάρκεια της έγγαμης
συμβίωσης, οι συζυγικές σχέσεις κατά
τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, το
διαζύγιο (με αντιδικία, συναινετικό)
και οι συνέπειες του διαζυγίου.- ΣΧΕΣΕΙΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
: Η ίδρυση της
συγγένειας με τον πατέρα και τη μητέρα,
η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη
αναπαραγωγή, η γονική μέριμνα, η υιοθεσία.-
Η διατροφή από το νόμο.- Η επιτροπεία
και η δικαστική συμπαράσταση.

 

3.Προτεινόμενα Συγγράμματα

1. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη,
Οικογενειακό Δίκαιο Επιτομή, εκδ.
Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2011. ΚΩΔ.:
12758707

2. Θ. Παπαχρίστου,
Οικογενειακό Δίκαιο, εκδ Π.Ν. Σάκκουλα
– Δίκαιο και Οικονομία 2014. ΚΩΔ.: 38118162
3. Απ. Γεωργιάδης,
Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 2η
έκδ, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα/Θεσσαλονίκη
2014. ΚΩΔ.: 41959986

4.NomikiThess Tips

Το Οικογενειακό
Δίκαιο ανήκει στον κλάδο του Αστικού
Δικαίου και κατά κοινή ομολογία αποτελεί
το ευκολότερο μάθημα του Τομέα κάτι το
οποίο οφείλεται αφενός στην καθημερινότητα
των θεμάτων στα οποία αναφέρεται και
αφετέρου στην πληθώρα άρθρων που βοηθούν
ιδιαίτερα στην αναζήτηση της λύσης επί
των πρακτικών θεμάτων. Το nomikithess
προτείνει ως πληρέστερο σύγγραμα
αυτό του Γεωργιάδη, συγγραφέα με του
οποίου την γραφή οι φοιτητές έχουν
αποκτήσει μία ιδιαίτερη εξοικείωση.
Ακόμη λόγω της ευκολίας του μαθήματος
(το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να υποτιμάται κυρίως λόγω του
αστάθμητου παράγοντα της διόρθωσης),
πολύ βοηθητική -εως και σωτήρια αν ο
χρόνος είναι περιορισμένος- μπορεί να
αποδειχθεί η μελέτη πρακτικών θεμάτων της Κουγουνέρη-Μανωλεδάκη.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει ακόμη να δοθεί
στην ύλη του μαθήματος καθώς συχνά τα
θέματα της υιοθεσίας και της επιτροπείας
δεν διδάσκονται!!

 5.Χρήσιμο #NomikiThess υλικό

Πρακτικά/
Θεωρητικά θέματα/ Θέματα Εξετάσεων:

α) Σεπτέμβρης 2012/ Νομική Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1)Πρακτικό
Ο Α και η Β, γιατροί και οι δύο, τελούν
πολιτικό γάμο στις 15/4/2007 και αμέσως
μεταβαίνουν στη Γερμανία για την απόκτηση
της ειδικότητάς τους. Στις 5/10/2010 αποκτούν
το πρώτο τους παιδί και αποφασίζουν να
επιστρέψουν στην Ελλάδα. Για το λόγο
αυτό, στις 10/11/2010 η μητέρα της Β μεταβιβάζει
στην κόρη της με ονική παροχή ένα
διαμέρισμα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί
ως οικογενειακή στέγη.
Τον επόμενο
χρόνο στις 9/9/2011, οι Α και Β που επιθυμούν
να βαφτίσουν το τέκνο τους, τελούν την
ίδια μέρα θρησκευτικό γάμο και στη
συνέχεια τα βαφτίσια του γιού τους.
Ωστόσο η αδυναμία εύρεσης εργασίας,
παρά την ειδικότητα που ήδη απέκτησαν,
δημιουργεί συχνούς διαπληκτισμούς στο
ζευγάρι με αποτέλεσμα ο Α να εγκαταλείψει
το σπίτι του και να οδηγηθούν στη λύση
του γάμου με συναινετικό διαζύγιο στις
20/10/2012. Μετά τη λύση του γάμου, η Β ασκεί
κατά του Α αγωγή διατροφής τόσο για την
ίδια όσο και για το ανήλικό τέκνο τους.
Κατά τη συζήτηση της αγωγής ο Α ισχυρίζεται
(α) ότι δεν οφείλει διατροφή στη Β επειδή
ο γάμος τους είχε μικρή διάρκεια,
δεδομένου ότι ο θρησκευτικός γάμος
τελέστηκε το 2011 και επειδή ο ίδιος είναι
άνεργος και δεν μπορεί να καλύψει ούτε
τα δικά του έξοδα, ενώ στην αξίωση για
διατροφή του τέκνου τους προτείνει (β)
τόσο την ένσταση της διακινδύνευσης
όσο και την ένσταση συνεισφοράς,
υποστηρίζοντας ότι και η Β έχει υποχρέωση
αν διατρέφει το παιδί τους. Ευσταθούν
οι ισχυρισμοί του Α;
Παράλληλα και ο
Α ασκεί αγωγή κατά της Β ζητώντας να του
καταβληθεί σε χρήμα το 1/3 της αξίας του
ακινήτου της οικογενειακής στέγης,
ισχυριζόμενος ότι κατέβαλε τα έξοδα
της ανακαίνισης της οικογενειακής
στέγης, ενώ η Β ασκεί ανταγωγή και ζητά
να της καταβάλει σε χρήμα το 1/3 της αξίας
του αυτοκινήτου που αγόρασε ο Α με κέρδη
από λαχεία κατά τη διάρκεια του γάμου.
Είναι νομικά βάσιμες η αγωγή και η
ανταγωγή;
Να δοθούν σύντομες και
αιτιολογημένες απαντήσεις
2)
Θεωρητικά θέματα
1. Το «έννομο συμφέρον»
του ενάγοντος για την ακύρωση του γάμου
2. Η νομική φύση της εκούσιας αναγνώρισης
β) Θέματα Νομικής Αθηνών
Τα
θέματα αυτά είναι από τη Νομική Αθηνών
και τη συλλογή τους επιμελήθηκε το
http://nomowiki.blogspot.gr
β)Ιούνιος
2008 (Α’ Σειρά):
Θεωρητικές ερωτήσεις:
α. Ποια είναι τα τεκμήρια που θεσπίζονται
από το οικογενειακό δίκαιο; Ποια από
αυτά είναι αμάχητα; β. Η ”απορία” αποτελεί
αναγκαίο όρο για την αξίωση διατροφής
κατά τη διάσταση;
Πρακτικό Θέμα: Η
Α , 16 ετών , χριστιανή ορθόδοξη, και ο Β
, 26 ετών , χριστιανός καθολικός ,
παντρεύονται στη Σύρο, χωρίς άδεια γάμου
με θρησκευτικό γάμο , που ιερολογείται
από καθολικό μόνο ιερέα. Ένα χρόνο
αργότερα, η Α… …γεννά μια κόρη, τη Γ. Η
Γ γεννιέται με σοβαρό καρδιολογικό
πρόβλημα και χρειάζεται να υποβληθεί
αμέσως σε εγχείριση. Ύστερα από τρία
χρόνια γάμου και ενώ το ζεύγος συμβιώνει
αρμονικά , ο Δ , πατέρας της Α, εγείρει
αγωγή για ακύρωση του γάμου. Ερωτήματα:
α. Ποια ελαττώματα παρουσιάζει ο γάμος
της Α με τον Β και ποιες οι συνέπειές
τους; β. Ποιος θα αποφασίσει για την
εγχείριση της Γ; γ. Ευσταθεί η αγωγή του
Δ ;
——————————————————————————————–
 Ιούνιος
2009 (Ά Σειρά):
Θεωρητικές ερωτήσεις: Α)
Τι συνέπειες συνεπάγεται ο γάμος των
γονέων του εξώγαμου τέκνου στη νομική
του κατάσταση; Ενδεχόμενη ακύρωσή του
επηρεάζει τις συνέπειες αυτές; Β) Ποιος
ο ρόλος του δικαστικού συμπαραστάτη
στη στερητική δικαστική συμπαράσταση
και ποίος στην επικουρική; Ο υπό δικαστική
συμπαράσταση σύζυγος μπορεί να ασκήσει
αγωγή διαζυγίου;
Πρακτικό θέμα: Η
Α, έγγαμη με τον Β, έχει , κατά τη διάρκεια
πολύμηνης απουσίας του συζύγου της στο
εξωτερικό, εφήμερη εξώγαμη σχέση με τον
Γ. Από τη σχέση αυτή γεννιέται η Δ. Ο Γ
επισκέπτεται το δικηγόρο του και του
θέτει τα εξής ερωτήματα : 1. Μπορεί να
προσβάλει την πατρότητα του Β; 2. Ανεξάρτητα
από το τι μπορεί να πράξει ο Γ, αν τελικά
ανατραπεί η πατρότητα του Β, ποιες
συνέπειες μπορεί να έχει η άρνηση της
Α να συναινέσει σε εκούσια αναγνώριση
με τον ισχυρισμό ότι μολονότι ο Γ είναι
πατέρας της Δ, ο άστατος χαρακτήρας του
δεν τον καθιστά κατάλληλο για γονέα; 3.
Αν τελικά αναγνωριστεί η πατρότητα του,
είναι δυνατό να ασκεί μόνος τη γονική
μέριμνα της κόρης του; Να απαντηθούν :
η μία από τις δύο θεωρητικές ερωτήσεις
και το πρακτικό θέμα. Η ρήτρα για ορισμένο
βαθμό πρέπει να αναγράφεται ρητά. ΚΑΛΗ
ΤΥΧΗ!
——————————————————————————————-
Ιούνιος 2010: Σειρά Α:
Θεωρητικές
ερωτήσεις: α) Άκυρος και ακυρώσιμος
γάμος. Έννοια. Συνέπειες.
β) Έννοια
του τεκμηρίου της ΑΚ1400 παρ1 εδ ΄β.
Πρακτικό Θέμα: Η Β έχει συνάψει γάμο
με τον Α στη Θεσσαλονίκη, όπου και μόνιμα
κατοικεί. Πέντε χρόνια μετά τη σύναψη
του γάμου η Β, εξαιτίας του βίαιου
χαρακτήρα του Α, εγκαταλείπει το κοινό
τους σπίτι στη Θεσσαλονίκη και εγκαθίσταται
στην Αθήνα. Τρία χρόνια αργότερα και
ενώ δεν έχει καμία επαφή με τον Α,απο
βραχύβια σχέση της με τον Γ, Έλληνα του
εξωτερικού, αποκτά ένα κορίτσι, την Κ.Η
Β επειδή είναι άπορη και δεν μπορεί να
εξασφαλίσει τη διατροφή της Κ και τη
δική της, σκέφτεται να πείσει την Θ, που
δεν έχει δικά της παιδία να υιοθετήσει
την Κ. Ερωτάται: 1. Ποια είναι η διαδικασία
για την υιοθεσία της Κ απο τη Θ; 2. Μπορεί
ο Γ να εμποδίσει την υιοθεσία; 3. Έχει η
Β αξίωση διατροφής και έναντι ποιου;
—————————————————————————————————-
Σειρά Β:
Θεωρητικές ερωτήσεις:
α) Έννοια και περιπτώσεις ανυπόστατου
γάμου. β) Πώς αντιμετωπίζεται η εκούσια
αναγνώριση από άνδρα, που δεν είναι ο
πραγματικός πατέρας του παιδιού; Τι
μπορεί να κάνει ο πραγματικός πατέρας;
Πρακτικό θέμα: Ο Α, εύπορος
επιχειρηματίας, διακόπτει την έγγαμη
συμβίωση με τη Β. Ύστερα από 5,5 έτη
διάστασης και ενώ εκκρεμεί αγωγή
διαζυγίου του Α, η Β ασκεί αγωγή συμμετοχής
στα αποκτήματα του Α, επικαλούμενη το
γεγονός ότι του είχε παραχωρήσει δωρεάν
τη χρήση πολυώροφου κτιρίου, ιδιοκτησίας
της, στο οποίο ο Α στέγαζε τα γραφεία
της επιχείρησης. Ο Α αντιτάσσει τους
εξής ισχυρισμούς: α) Ότι η αξίωση της Β
έχει παραγραφεί. β) Ότι στο πλαίσιο
διακανονισμού ενόψει του επικείμενου
κατ’ αντιδικία διαζυγίου, υπάρχει
συμφωνία αμοιβαίας παραίτησης από την
αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα.
γ)
Ότι η αύξηση της περιουσίας του έγινε
μετά τη διακοπή της συμβίωσης. Ευσταθούν
οι ισχυρισμοί του Α; Να απαντηθούν η μία
από τις δύο θεωρητικές ερωτήσεις και
το πρακτικό θέμα. Επιτρέπεται η χρήση
ασχολίαστου ΑΚ.
———————————————————————————————————
Σεπτέμβριος 2011:
Πρακτικό ζήτημα:
O A και η Β ,που είναι πρώτα ξαδέλφια,
συνήψαν γάμο το 1991 και ζουν μαζί μέχρι
σήμερα ,οπότε η Β πληροφορείται ότι το
2009 ο Α είχε γνωρίσει τη Γ με την οποία
συνήψε ερωτικό δεσμό ,ότι από τις σχέσεις
της Γ με τον Α γεννήθηκε το 2010 ο Δ, ότι
τον Απρίλιο του 2011 ο Α συνήψε με τη Γ
σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Υποθέσατε
ότι οι πληροφορίες της Β είναι αληθείς.
Ερωτάται : 1. Τι δικαιώματα έχει η Β; 2.
Είναι έγκυρη η σύναψη του συμφώνου
ελεύθερης συμβίωσης Α-Γ; 3. Έχει αξίωση
διατροφής ο Δ κατά του Α;
Θεωρία Α)
Η έννοια της συμβολής στην αξίωση
συμμετοχής στα αποκτήματα. Β) Γονική
παροχή. Αποτελεί υποχρέωση των γονέων;
Ποια είναι η λειτουργία της; Απαντάτε
σε μία θεωρία και στο πρακτικό.
———————————————————————————————————-
Ιούλιος 2012 (Σειρά Β΄):
Πρακτικό
Ζήτημα:
Ο Α, 25 χρονών, γνωρίζει τη
Β, η οποία τον πείθει ότι είναι συνομήλική
του, και μετά από σύντομη γνωριμία
συνάπτουν γάμο. Έξι μήνες μετά τη σύναψη
του γάμου ο Α ανακαλύπτει τυχαία ότι η
Β είναι 55 χρονών και έχει 2 ενήλικα παιδιά
και έναν εγγονό.
Ο Α παθαίνει νευρικό
κλονισμό από την αποκάλυψη, αποχωρεί
από το σπίτι, στο οποίο έμεναν με τη Β
(και το οποίο ανήκε στον Α κατά κυριότητα),
ενώ η Β έμεινε σε αυτό, επιθυμεί δε να
αποδεσμευθεί το ταχύτερο από τον γάμο
του.
Ερωτάται:
Ποια δικαιώματα
έχει ο Α κατά της Β; Πώς μπορεί να τα
ασκήσει;
Θεωρητικά Ζητήματα:
1)
Νομική φύση της υιοθεσίας
2) Συμφωνίες
γονέων για το επώνυμο των τέκνων
Να
απαντηθεί το πρακτικό ζήτημα και ένα
από τα θεωρητικά ζητήματα. Η απάντηση
στο πρακτικό ζήτημα πρέπει να είναι
αιτιολογημένη. Επιτρέπεται η χρήση
ασχολίαστου ΑΚ.
———————————————————————————————————
 Σεπτέμβριος 2012: Θεωρητικά: 1)
Κατάχρηση του δικαιώματος προς διάζευξη
2) Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αξίωσης
συμμετοχής στα αποκτήματα
Πρακτικό
Θέμα: Οι σύζυγοι Α και Β που δεν έχουν
παιδιά, υιοθετούν από κοινού την ανήλικη
(ενός έτους) Γ, κόρη της Δ. Τρία χρόνια
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
Γ παρουσιάζει ένα σοβαρό πρόβλημα
υγείας. Η κατάσταση της Γ επηρεάζει τις
σχέσεις Α και Β, οι οποίοι εντέλει λύνουν
το γάμο τους με συναινετικό διαζύγιο.
Ερωτάται: Α) Ποιος ασκεί μετά το διαζύγιο,
τη γονική μέριμνα της Γ; Β) Ανεξάρτητα
από την απάντησή σας στο πρώτο ερώτημα,
υποθέσατε ότι η Γ κατοικεί με την Β, η
οποία την κακομεταχειρίζεται και την
παραμελεί. Τι μπορεί να κάνει ο Α; Γ)
Έστω, στο δεύτερο ερώτημα, ότι ο Α, πριν
προλάβει να προβεί σε οποιαδήποτε
ενέργεια για την προστασία της Γ,
πεθαίνει. Έχει κάποιο δικαίωμα η Δ;
Υποχρεωτική η απάντηση στο πρακτικό
και επιλογή ενός εκ των δύο θεωρητικών
ερωτημάτων.
————————————————————————————————————
Φεβρουάριος 2013:
Θεωρητικές ερωτήσεις
1. Βασικά χαρακτηριστικά του Οικογενειακού
Δικαίου. 2. Προσωπικότητα και έγγαμη
συμβίωση
Πρακτικό θέμα Η Α 16 ετών
γεννά ένα αγόρι που προέρχεται από την
εκτός γάμου σχέση της με τον Β 23 ετών.
Λίγο καιρό αργότερα ο Β, με τη συναίνεση
της Α αναγνωρίζει εκούσια με συμβολαιογραφική
δήλωση το παιδί ως δικό τους. Στη συνέχεια
και ενώ η Α είναι ανήλικη, η Α και ο Β
παντρεύονται με θρησκευτικό γάμο σε
εξωκλήσι χωρίς να έχει εκδοθεί άδεια
γάμου . Ο ιερέας που τελεί το γάμο είχε
καθαιρεθεί ύστερα από απόφαση των
αρμοδίων εκκλησιαστικών οργάνων.
Ερωτάται: 1. Τι προβλήματα δημιουργούνται
για το κύρος του γάμου αυτού α) από την
ηλικία της Α β) από την έλλειψη άδειας
γάμου γ) από το γεγονός ότι ο ιερέας έχει
καθαιρεθεί 2. Ποιος είναι ο φορέας της
γονικής μέριμνας και ποιος ασκεί τις
επιμέρους λειτουργίες της α) πριν την
αναγνώριση β) μετά την αναγνώριση γ)
μετά το
γάμο.
——————————————————————————————————
Ιούνιος 2013 (Σειρά Α΄):
Θεωρητικά
ζητήματα: 1. Επιτροπεία ανηλίκων, αναδοχή
ανηλίκων, δικαστική συμπαράσταση,
δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων :
έννοια, διαφορές. 2. Σύμφωνο συμβίωσης
: έννοια, Σύνταγμα, ελεύθερη ένωση.
Πρακτικό (διατύπωση περίπου): Ο Α
και η Β, παντρεμένοι για 12 χρόνια
αποφασίζουν να διακόψουν την έγγαμη
συμβίωση. Μετά από 3 χρόνια διάσταση
παίρνουν συναινετικό διαζύγιο και
συζητώντας με τον δικηγόρο τους Δ ρωτούν
αν μπορούν να συμφωνήσουν τα εξής : α)
να ασκούν από κοινού εναλλάξ την γονική
μέριμνα του δεκάχρονου τέκνου τους, β)
να δώσει ο Α εφάπαξ διατροφή στην Β το
ποσό των 15.000 ευρώ και στο ανήλικο τέκνο
τους 20.000 μέχρι να ενηλικιωθεί και να
μην υποχρεωθεί σε διατροφή του τελευταίου
μετά την ενηλικίωση του και γ) να
παραιτηθούν αμοιβαία από την αξίωση
στα αποκτήματα. Τι θα απαντήσει ο Δ;
——————————————————————————————————–
Ιούνιος
2013 (Σειρά Β΄):
Θεωρητικά ζητήματα:
1. Τρόποι θεμελίωσης πατρότητας. 2. Τρόποι
θεμελίωσης αξίωσης στα αποκτήματα.
Πρακτικό:
Λίγο πριν από το γάμο
της με τον Α, η Β πληροφορείται για τον
υφιστάμενο γάμο του Α με τη Γ και το ότι
έχουν ένα τέκνο την 5-χρονη Δ. Ο γάμος
ματαιώνεται. Η Γ αγνοούσε τον επικείμενο
γάμο του Α και του είπε ότι δεν ήθελε να
τον ξαναδεί αλλάζοντας παράλληλα
κλειδαριές στο σπίτι. Ερωτάται: α) Μπορεί
να ζητήσει η Β αποζημίωση για τα έξοδα
που έκανε για το γάμο από τον Α; (αγορά
νυφικού, προσκλητήρια, προκαταβολή
δεξίωσης) β) Μπορεί να ασκήσει αγωγή
διαζυγίου η Γ; Μπορεί να ασκήσει αγωγή
διαζυγίου ο Α; γ) Δεδομένου ότι η Γ δεν
εργαζόταν κατά τη διάρκεια του γάμου
και δεν έχει ατομική περιουσία, έχει
δικαίωμα διατροφής από τον Α ΠΡΙΝ από
το διαζύγιο και για τον εαυτό της και
για την κόρη τους τη Δ; (το πρακτικό
περίπου έτσι)