ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  • Πότε διδάσκεται?
ΗΜΕΡΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
ΔΕΥΤΕΡΑ
Α-Λ
6-9μμ
112
ΓΩΓΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
Α-Λ
3-6μμ
112
ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
Μ-Ω
9-12μμ
112
ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μ-Ω
12-3μμ
112
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ(ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
ΔΕΥΤΕΡΑ
Α-Λ
6-8μμ
5
ΚΟΥΤΟΥΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α-Λ
10-12πμ
6
ΚΟΥΤΟΥΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α-Λ
12-2μμ
8
ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ/ΚΑΙΔΑΤΖΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
Μ-Ω
10-12πμ
112
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μ-Ω
10-12πμ
112
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μ-Ω
12-2μμ
112
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
  • Θέματα