ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  –  Τομέας
Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
  by nomikithess
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
08:00-10:00
Ναυτικό Δίκαιο
407
(Μπεχλιβάνης
08:00
– 11:00
10:00-12:00
 Intellectual Property Law
     407
(Δεσποτίδου
12:00-14:00

 

Δίκαιο
Μεταφορών
407
(Φρέρης
– Μπεχλιβάνης)
13:00-15:00
Τραπεζικό
Δίκαιο
407
(Ψυχομάνης)
14:00-16:00
Εuropäisches Gesellschaftsrecht
109
(Γιοβαννόπουλος
Εuropäisches Ιnsolvenzrecht
407
(Ελευθεριάδης)
Ευρωπαϊκό
Εμπορικό Δίκαιο
407
(Δεσποτίδου)
Ειδικά
Θέματα Εμπορικών Εταιριών
 407
(Φρέρης)
16:00-18:00
18:00-20:00

 

20:00-22:00