Συνταγματικές Ελευθερίες

Συνταγματικές Ελευθερίες
 
 
1.Πρόγραμμα διδασκαλίας
   Εαρινό εξάμηνο 2018
 
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΤΡΙΤΗ
12-2μμ
Α-ΚΑ
Β. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΙΔΑΤΖΗΣ(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
2-4μμ
-Α-ΚΑ
1
ΚΑΙΔΑΤΖΗΣ(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ)
ΤΡΙΤΗ
12-2μμ
ΚΕ-ΠΑ
8
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
2-4μμ
ΚΕ-ΠΑ
112
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ)
ΤΡΙΤΗ
4-6μμ
ΠΕ-Ω
112
ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ/
 
 
 2.  Ύλη μαθήματος
Έννοια, και τυπολογία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Φορείς και αποδέκτες των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Πε-
ριορισμοί των δικαιωμάτων. Συρροή και σύγκρουση δικαιωμάτων. Η αρχή
της αξίας του ανθρώπου. Ισότητα. Προσωπική ελευθερία και ελεύθερη α-
νάπτυξη της προσωπικότητας. Προσωπική ασφάλεια. Η συνταγματική τυ-
ποποίηση του ποινικού φαινομένου. Προστασία της ιδιωτική σφαίρας.
Θρησκευτική ελευθερία. Ελευθερία γνώμης και πνευματικής κίνησης. Δι-
καιώματα συλλογικής δράσης. Κοινωνικά δικαιώματα.
 
 
  3.  Προτεινόμενα Συγγράμματα
1.Βιβλίο [10473]: Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Χρυσόγονος
Κώστας
Χ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
2.Βιβλίο [18176156]: Συνταγματικό δίκαιο Ατομικά δικαιώματα,
Δαγτόγλου
Πρόδρομος ΑΝΤ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
 
 
 
   4. NomikiThess Tips
Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος το   Nomikithess  προτείνει τα πρακτικά του
καθηγητή Χρυσόγονου   << Εφαρμογές συνταγματικόυ δικαίου ΙΙ , συνταγματικά
δικαιώματα>>   καθώς και το πρώτο
μέρος των πρακτικών του καθηγητή Δημητρόπουλου.
5. Χρήσιμο υλικό
Πρακτικά- Ερωτήσεις θεωρίας

 

 

 

 

 


 

Πρακτικά θέματα
Ιανουάριος 2012
ΘΕΩΡΙΑ
1.  Ποιες είναι οι κατηγορίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων; Σε τι συνίσταται το status mixtus τους;
2.  Ποιοι είναι οι περιορισμοί των περιορισμών των ατομικών δικαιωμάτων; Αναπτύξτε την «αρχή της αναλογικότητας»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Οι διευθυντές των δημόσιων ερευνητικών ινστιτούτων διορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας για πενταετή θητεία, μετά από εισήγηση ειδικής επιτροπής κριτών. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1514/1985, προϋπόθεση του διορισμού είναι η μη συμπλήρωση του 63ο έτος της ηλικίας.  Την 1.1.2010 προκηρύχθηκε η θέση διευθυντή του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής. Η επιτροπή κριτών εισηγήθηκε ομόφωνα την επιλογή της Α, η οποία υπερέχει σε ερευνητικό έργο και διοικητική εμπειρία έναντι των άλλων υποψηφίων. Ο υπουργός ωστόσο δεν διόρισε την Α, διότι γεννήθηκε την 31.12.1946.
Η Α σάς ζητάει να της απαντήσετε τεκμηριωμένα εάν μπορεί να αμφισβητήσει την απόφαση του υπουργού για λόγους συνταγματικότητας.
Όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι τεκμηριωμένες. Δεν επαρκεί απλή αναφορά των άρθρων του Συντάγματος.
_________________
Πρακτικό Ιούνιος 2010
ΤΜΗΜΑ 2ο Διδασκοντες: Ορφανουδακης- Καμτσιδου
Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιοποιήθηκε λίστα με ονόματα ιατρών που κατηγορούνται οτι φοροδιαφεύγουν καθως και τα αντιστοιχα χρηματικα ποσα των φορολογικών τους παραβάσεων. Ορισμένοι εκ των ιατρών της λίστας ισχυρίζονται ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων τους προσβάλλει συνταγματικά τους δικαιώματα, όπως η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και το τεκμήριο της αθωότητας καθως και η οικονομική τους ελευθερία και η φήμη τους. Απο την πλευρά του το Υπουργείο ισχυρίζεται οτι οι Έλληνες οφείλουν να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους και οτι με την δημοσιοποίηση αποδίδεται δικαιοσύνη και πατασσεται το φαινόμενο της φπρπδιαφυγής που οδήγησε την χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αξιολογήστε με αναλυτικό και τεκμηριωμένο τρόπο τα εκατέρωθεν επιχειρήματα.
ΘΕΩΡΙΑ 
1. Με ποια κριτήρια επιλύεται η σύγκρουση συνταγματικών δικαιωμάτων ;
2. Τι γνωρίζετε για την συνταγματική προστασία των αλλοδαπών;
                                     _______________Ιανουάριος 2010

Πρακτικό θέμα
Με απόφαση του δημάρχου Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε η λύση της έμμισθης εντολής που συνέδεε τον δικηγόρο Χ. Υψίφρονα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, επειδή συμπλήρωσε το 65ο έτος της ηλικίας του. Ο δικηγόρος προσέφυγε στο αρμόδιο δικαστήριο και ζήτησε την ακύρωση της απόφασης, υποστηρίζοντας, ότι η διάταξη που θεσπίζει όριο ηλικίας για την αποχώρηση των δικηγόρων , οι οποίοι υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής στους Δήμους της χώρας, είναι αντισυνταγματική.Η αντισυνταγματικότητα της διάταξης έγκειται, σύμφωνα με τους ισχυρισμούςαφενός στην εισαγωγή ενός υπέρμετρου περιορισμού κατά την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του δικηγόρου, αφετέρου στην παραβίαση της αρχής της ισότητας, δεδομένου ότι δεν έχει νομοθετηθεί όριο ηλικίας για τους δικηγόρους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Αξιολογείστε από άποψη συνταγματικού δικαίου τα επιχειρήματά του
Θεωρία
1. Ποιό είναι το περιεχόμενο της αξίας του ανθρώπου
2. Το ισχύον Σύνταγμα περιλαμβάνει δικαίωμα κτήσης  και διατήρησης της ιθαγένειας ;
                                ________________

Ιούνιος 2008Πρακτικό θέμα
Με το π.δ. 194/2008 ρυθμίστηκαν ζητήματα λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών της χώρας και ορίστηκαν τα ακόλουθα: α) η μεταβίβαση επιχείρησης που εκμεταλλεύεται κλινική σε πρόσωπο που δεν είναι σύζυγος ή τέκνο του ιδιοκτήτη της, μπορεί να γίνει μόνον με άδεια του Νομάρχη, που θα έχει την ευχέρεια να επιβάλλει πρόσθετους όρους στη σύμβαση πώλησης της κλινικής β) όλοι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών της χώρας υποχρεούνται να ιδρύσουν σωματείο, στο οποίο θα αποδίδουν ως ετήσια εισφορά ποσοστό 0,01% των κερδών τους και το ΔΣ του οποίου θα γνωμοδοτεί για την χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών λειτουργίας των κλινικών. Οι παραπάνω ρυθμίσεις παρουσιάζουν κατά την γνώμη σας ζητήματα συνταγματικότητας;
Θεωρητικά θέματα
1. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης διαθέτει συνταγματική θεμελίωση;
2. Το ελληνικό σύνταγμα επιτάσσει την ανεξιθρησκία ή τον ουδετερόθρησκο χαρακτήρα του κράτους;
                                _________________

Από το blackboard

Θεωρητικά ζητήματα
1.      Θα ήταν συνταγματικά ανεκτή η επέκταση, με νόμο του χρονικού ορίου του αυτόφωρου εγκλήματος από την επομένη της τέλεσής του μέρα ( 242 ΚΠοινΔ) στις τέσσερις επόμενες;
2.      Ποια η έννοια της πρόβλεψης του αρθ. 13 παρ 5 Συντ. ότι μπορεί με νόμο να επιβληθεί υποχρέωση ορκοδοσίας;
3.      Η έννοια των «χρηστών ηθών» κατά το άρθρο 5 παρ.1 Συντ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο αξιολόγησης της συμπεριφοράς ιδιωτών;
4.      Ο καθορισμός της τιμής πώλησης των εφημερίδων αποτελεί κατά τη γνώμη σας παράμετρο της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης;
5.      Σε τι διακρίνεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης από την ελευθερία της λατρείας;
6.      Τι ορίζεται ως επεκτατική ισότητα και ποια η στάση του Α.Π. και του ΣτΕ επί του ζητήματος αυτού;
7.      Τα όρια της αποστολής των ενόπλων δυνάμεων και η ελευθερία της συνείδησης.
8.      Ποιο το περιεχόμενο της αρνητικής ελευθερίας της συνένωσης;
9.      Θα μπορούσε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών ασφάλειας των ολυμπιακών αγώνων να επιτραπεί νομοθετικά η παρακολούθηση από την αστυνομία ιδιωτικών χώρων με ηλεκτρονικά μέσα βιντεοσκόπησης και ηχογράφησης προκειμένου να αποτραπεί η προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών κατά των Αγώνων;
10.  Είναι συνταγματικά θεμιτή η θέσπιση από το νομοθέτη καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας όταν πρόκειται για δραστηριότητες που συνιστούν άσκηση συνταγματικού δικαιώματος;
11.  Ποιο είναι το περιεχόμενο της αρχής της πρακτικής αρμονίας;
12.  Ποια είναι η νομική φύση του δικαιώματος της πληροφορικής αυτοδιάθεσης και ποιες ειδικότερες αξιώσεις απορρέουν από αυτό;
13.  Η υποκειμενική θεωρία για τον πυρήνα των δικαιωμάτων ταυτίζεται με την θεωρία που αποδέχεται τον απόλυτο χαρακτήρα του;
14.  Είναι συνταγματικά ανεκτό να παρακολουθούνται οι συνομιλίες αλλοδαπών που έχουν δημιουργήσει υπόνοιες ότι συμμετέχουν σε τρομοκρατική ομάδα;
15.  Τι νοείται ως stricto sensu αναλογικότητα;
16.  Τι προβλέπεται για την άδικη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας;
17.  Σύμφωνα με τον ισχύοντα καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδας οι μητροπολίτες είναι διοικητικά όργανα της ελληνικής πολιτείας. Δεδομένης της νομοθετικής αυτής ρύθμισης μπορεί ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης να θεωρηθεί φορέα της θρησκευτικής ελευθερίας; Αποτελεί επίσης έναν από τους αποδέκτες της;
18.  Μπορεί η αστυνομία να προσκομίσει στο δικαστήριο επιστολές του Χ κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από  πρόθεση προς την πρώην ερωμένη του για να αποδείξει την ενοχή του;
19.  Τα συνταγματικά δικαιώματα αποτελούν ταυτόχρονα και αξίες και τι σημαίνει αυτό;
20.  Στην ρήτρα «τηρώντας τους νόμους του κράτους» που συναντάται στα άρθρα 12 παρ.1 και 14 παρ.1 περιλαμβάνονται και οι ουσιαστικοί νόμοι;