Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)

Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)
1.Πρόγραμμα ΔιδασκαλίαςΕαρινό Εξάμηνο 2018

ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
12-2μμ
Α-ΚΑ
5
ΓΩΓΟΣ
ΤΡΙΤΗ
10-12πμ
Α-ΚΑ
2
ΓΩΓΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
8-10πμ
Α-ΚΑ
8
ΓΩΓΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
8-10μμ
ΚΕ-ΠΑ
8
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ/ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
12-2μμ
ΚΕ-ΠΑ
112
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ/ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10-12πμ
ΚΕ-ΠΑ
112
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ/ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
12-2μμ
ΠΕ-Ω
112
ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ
ΤΡΙΤΗ
12-2μμ
ΠΕ-Ω
6
ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ
ΠΑΡΣΚΕΥΗ
12-2μμ
ΠΕ-Ω
312
ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ

 

2.Ύλη του μαθήματος
Το Διοικητικό Δίκαιο έχει ως αντικείμενο τους κανόνες
που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία
της Δημόσιας Διοίκησης. Εξετάζονται
αρχικά η έννοια και η οριοθέτηση της
Δημόσιας Διοίκησης και ορίζεται το
Διοικητικό Δίκαιο σε σχέση με τους
λοιπούς κλάδους του Δημοσίου Δικαίου.
Στη συνέχεια αναλύονται οι πηγές του
Διοικητικού Δικαίου, ενδοκρατικές
(Σύνταγμα, νόμος, κανονιστικές πράξεις
της Διοίκησης, γενικές αρχές του δικαίου)
και διακρατικές (Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ακολουθεί το
τμήμα για τη λειτουργία της Δημόσιας
Διοίκησης που περιλαμβάνει, κατ’αρχάς,
την ανάλυση της έννοιας της διοικητικής
πράξης, των κατηγοριών της και της
διαδικασίας παραγωγής της. Εξετάζονται
διεξοδικά οι κανόνες για τα μονομελή
και συλλογικά όργανα της Διοίκησης και
η έννοια της αρμοδιότητάς τους. Στη
συνέχεια αναλύονται οι κανόνες σχετικά
με την έναρξη της ισχύος της πράξης, την
πρόσβαση στα διοικητικά στοιχεία, το
δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, οι
κανόνες για τη γνωμοδοτική διαδικασία
και για τη λήξη της ισχύος (ανάκληση,
κατάργηση). Ακολουθεί η άναλυση του
ενδοδιοικητικού ελέγχου της Διοίκησης
με την εξέταση των διοικητικών προσφυγών
(απλές, ειδικές και ενδικοφανείς). Στη
συνέχεια εξετάζονται συνοπτικά οι
διοικητικές συμβάσεις (έννοια και
κανόνες σύναψης). Ακολουθεί η ανάπτυξη
της αστικής ευθύνης του Δημοσίου βάσει
των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ και με ανάλυση
των επιρροών από το ενωσιακό δίκαιο. Η
τελευταία ενότητα αφορά την οργάνωση
της Δημόσιας Διοίκησης. Εξετάζονται τα
κεντρικά όργανα του κράτους και αναλύονται
διεξοδικά οι θεσμοί της αποκέντρωσης
και της κατά τόπον και καθ’ ύλην
αυτοδιοίκησης. Παρουσιάζονται οι ΟΤΑ
πρώτου και δευτέρου βαθμού, οι αρμοδιότητές
τους και η εποπτεία επί των πράξεων και
των οργάνων. Τέλος εξετάζονται τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
που απαρτίζουν τον δημόσιο τομέα.
3.Προτεινόμενα
Συγγράμματα
1. Επ.
Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού
Δικαίου, τ. Ι, 14η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη,
Αθήνα 2011, ΚΩΔ.: 12687599
2. Γενικό
διοικητικό δίκαιο ΚΩΔ: 41960009 Έκδοση:
7η/2014 Συγγραφείς: Δαγτόγλου Πρόδρομος
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
3. Αν. Τάχου,
Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 9η έκδοση,
Εκδ Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008,
ΚΩΔ: 25132
4. Διοικητικό
δίκαιο. ΚΩΔ: 50659381 Έκδοση: 3η/2015 Συγγραφείς:
Γέροντας Απόστολος/Λύτρας Σωτήρης/Παυλόπουλος
Προκόπης/Σιούτη Γλυκερία/Φλογαίτης
Σπυρίδων ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
5. Απ. Γέροντας,
Επιτομή Διοικητικού Δικαίου, Εκδόσεις
Σάκκουλα Αθήνα –Θεσσαλονίκη 2015. ΚΩΔ:
3155362
4.NomikiThess
Tips
Το
Διοικητικό Δίκαιο(γενικό μέρος) ανήκει
στον τομέα του Δημοσίου και αποτελεί
το γενικό μέρος του Διοικητικού Δικαίου
που θα ακολουθηθεί από το Ειδικό μέρος
και τη Διοικητική Δικονομία. Πρόκεται
για ένα αρκετά απαιτητικό μάθημα,
ιδιαίτερης δυσκολίας με έντονη βαρύτητα
να δίνεται στα νομολογιακά στοιχεία(αποφάσεις
ΣτΕ). Το NomikiThess προτείνει
ως ισάξια συγγράμματα αυτά των:
Σπηλιωτόπουλου και των 5 συγγραφέων. Το
σύγγραμα του Σπηλιωτόπουλου είναι
πλήρες και αρκετά μικρό σε έκταση, όμως
ακριβώς λόγω αυτής της πυκνότητας του
χρειάζεται λεπτομερές διάβασμα σε κάθε
του σελίδα. Για τους πιο τολμηρούς
προτείνεται το σύγγραμα του Δαγτόγλου
για το οποίο χρειάζεται αφενός αφαιρετική
ικανότητα και εξοικείωση με την
καθαρεύουσα. Δείτε τα συγγράμματα στη
βιβλιοθήκη και επιλέξτε με βάση την
προσωπική σας προτίμηση και ικανότητα.
Ως συμπληρωμα της μελέτης σας, η ομάδα
του nomikithess σας προτείνει
το υποστηρικτικό υλικό που μπορεί κανείς
να βρει στις προσωπικές ιστοσελιδες
των διδασκόντων κ.Γώγου και κ.Πρεβεδούρου(προτείνεται
αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου
σχολιασμένων αποφάσεων, παλαιών θεμάτων
εξετάσεων και πρακτικών ζητημάτων. Ο
συνδυασμός των σημειώσεων αυτών με το
σύγγραμμα είναι το μυστικό της επιτυχίας
για το συγκεκριμένο μάθημα! Παρακάτω
μπορείτε να βρείτε τις διασυνδέσεις
για να βρείτε τα παραπάνω:
Το site
του κ.Γώγου:
https://kgogos.wordpress.com/
Το site
της κ.Πρεβεδούρου: https://www.prevedourou.gr/
Στο παρακάτω αρχείο, θα βρείτε επιλεγμένο και συγκεντρωμένο χρήσιμο υλικό από το site της κ. Πρεβεδούρου.
 5.Χρήσιμο #NomikiThess Υλικό
Πρακτικά  θέματα  
 
Σεπτέμβρης
2012
ΠΡΑΚΤΙΚΟΜε
την από 9.10.2004 αίτηση που υπέβαλε στον
Υπουργό Πολιτισμού,ο Α ζήτησε να του
επιτραπεί η ανέγερση διόροφης οικοδομής
με ισόγειο 120τ.μ και πρώτο όροφο επίσης
120 τ.μ. σε ακίνητό του στο Δήμο Μυστρά
εντός των ορίων του κηρυχθέντος με την
από 18.4.1968 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας
Κυβερνήσεως( ΦΕΚ 282 Β’/26.4.1969) ως ιστορικού
διατηρητέου μνημείου και αρχαιολογικού
χώρου του Μυστρά. Κατά το άρθρο 13 παρ.1
του Ν. 3028/2002 “(σ)τους χερσαίους
αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται
εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων
νομίμως υφισταμένων οικισμών,…η
οικοδομική δραστηριότητα είναι δυνατή
μετά από άδεια, που χορηγείται με απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από
γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου (ΚΑΣ)…”Στην από
25.1.2005 συνεδρία του, το ΚΑΣ γνωμοδότησε
ομοφώνως υπέρ της απόρριψης της αίτησης
του Α και υπέρ της ανέγερσης ισόγειας
αγροτικής αποθήκης εμβαδού 50 τ.μ., ύψους
3,50 μ και με κεραμοσκεπή στέγη με την
εξής αιτιολογία: “Το ακίνητο του Α
ευρίσκεται εντός του κηρυγμένου
αρχαιολογικού χώρου, σε περιοχή με υψηλή
γεωργική παραγωγικότητα, η οποία συνιστά
ευαίσθητο τμήμα του αρχαιολογικού
τοπίου, που συνδέεται αρρήκτως με τα
μνημεία του Μυστρά. Τ μνημεία αυτά και
το ιστορικό αγροτικό περιβάλλον συνθέτουν
την όλη φυσιογνωμία του χώρου σε ιστορική,
αισθητική και λειτουργική ενότητα, όπως
έχει διατηρηθεί στην πορεία των αιώνων
και όπως επιβάλλεται να παραμείνει ως
ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα του
πανανθρώπινου πολιτισμού…Η ανέγερση
της αιτούμενης οικίας θα διαταράξει με
τη χρήση της ανεπανόρθωτα τον αγροτικό
αυτό ιστορικό χαρακτήρα του τόπου και
θα προκαλέσει με τον όγκο της σοβαρή
αισθητική βλάβη στα μνημεία του ιστορικού
χώρου, ενώ η ανέγερση αγροτικής αποθήκης,
αφενός εξυπηρετεί τις ανάγκες των
καλλιεργειών του ακινήτου, αφετέρου
λόγω του μεγέθους της δεν προκαλεί
αισθητική βλάβη”Στη συνεδρίαση
του ΚΑΣ μετείχε και το μέλος Β, το οποίο,
σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΚΑΣ που
αφορούσε τη δόμηση στην επίδικη περιοχή,
είχε προτείνει ως εισηγητής “την
αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών
στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου
μέχρι την ολοκλήρωση της υπό κατάρτιση
μελέτης του ΚΑΣ σχετικά με τη λήψη μέτρων
για την προστασία του αρχαιολογικού
χώρου του Μυστρά.”Με την από
9.2.2005 απόφασή του, ο Υπουργός Πολιτισμού
κατ’επίκληση της γνωμοδότησης του ΚΑΣ
απέρριψε την αίτηση του Α, χορήγησε
άδεια ισόγειας αγροτικής αποθήκης κατά
τα διαλαμβανόμενα στη γνωμοδότηση και
επέβαλε στον Α την υποχρέωση υποβολής
της μελέτης της αποθήκης στη Διεύθυνση
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων,
προκειμένου να εξεταστεί από το ΚΑΣ.Ο
Α ζήτησε από τον Υπουργό Πολιτισμού να
τροποποιήσει την ως άνω πράξη του,
ισχυριζόμενος ότι : α)δεν εκλήθη να
εκθέσει τις απόψεις του από το ΚΑΣ β)στη
συνεδρίαση του ΚΑΣ μετείχε το μέλος Β,
ο οποίος δεν παρείχε εχέγγυα αμερόληπτης
κρίσης και γ) η αιτιολογία είναι γενική
και αόριστη.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ: 1. Ποια η νομική
φύση της από 18.4.1968 απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβερνήσεως?

2. Νομικός χαρακτηρισμός της αίτησης
του Α προς τον Υπουργό Πολιτισμού για
την τροποποίηση της από 9.2.2005 απόφασής
του. Απαιτείται για την έκδοση απόφασης
επί της αίτησης αυτής να ζητηθεί η γνώμη
του ΚΑΣ?

3.Ευσταθούν οι
ισχυρισμοί του Α?

4. Ποια θα
είναι η συνέπεια της μη συμμόρφωσης του
Α προς την υποχρέωση υποβολής μελέτης
της αποθήκης στη Διεύθυνση Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Μνημείων?

ΘΕΩΡΙΑ
1) Η σύνθετη διοικητική
ενέργεια. Ορισμός της έννοιας, παραδείγματα
και η σχέση της με τη γνωμοδοτική
διαδικασία.
2)Η επιρροή του ενωσιακού
δικαίου στις προϋποθέσεις και στη
διαδικασία ανάκλησης των διοικητικών
πράξεων.
————————————————————————————————————————-
Φεβρουάριος
2011

Α.ΑΣΚΗΣΗ

Με την από 18.1.2000 πράξη
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
χορηγήθηκε στον Χ άδεια κατοχής πυροβόλου
όπλου και οπλοφορίας για την προσωπική
του ασφάλεια.

Η άδεια αυτή ανακλήθηκε
με την από 15.2.2006 απόφαση του Διευθυντή
της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία υπογράφεται
από τον Προϊστάμενο του Τμήματος όπλων
και εκρηκτικών με εντολή του Διευθυντή,
«επειδή μεταβλήθηκαν οι πρoϋπoθέσεις
χορήγησής της, καθόσον δεν παρέχει πλέον
τα εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης
πυροβόλου όπλου για το λόγο ότι εκκρεμεί
σε βάρος του ποινική υπόθεση του νόμου
περί αλλοδαπών και του νόμου περί όπλων».
Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε χωρίς την
προηγούμενη ακρόαση του Χ, με την
αιτιολογία ότι συνέτρεχαν λόγοι
εξυπηρέτησης γενικότερου δημόσιου
συμφέροντος και επείγουσας ανάγκης,
ενώ ο Χ δεν κλήθηκε προς ακρόαση ούτε
και μετά την έκδοσή της.

Σύμφωνα με
το νόμο 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που
αφορούν όπλα, πυρομαχικά κ.λπ.» η
οπλοκατοχή και η οπλοφορία επιτρέπονται
κατ’ εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση της
χορήγησης. σχετικής άδειας από την
αρμόδια αστυνομική αρχή. Ο ίδιος νόμος,
προβλέπει την ανάκληση ήδη χορηγηθείσας
άδειας σε περίπτωση δίωξης ή καταδίκης
του αδειούχου για ορισμένα ποινικά
αδικήματα, περιλαμβανομένων των
παραβάσεων του εν λόγω νόμου, καθιερώνει
δε δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής κατά ανακλητικής κατά τ’
ανωτέρω πράξης.

Προσφυγή του Χ κατά
της πιο πάνω ανακλητικής πράξης
απορρίφθηκε με την από 3.5.2006 απόφαση του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής
Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Απαντήστε
στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Ποια
από τις παραπάνω πράξεις μπορεί να
αμφισβητηθεί ως εκτελεστή από τον Χ με
το κατάλληλο ένδικο βοήθημα και γιατί;

2.
Μπορεί ο Χ να προβάλλει λόγους σχετικούς
με τη νομιμότητα της πράξης με την οποία
είχε χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής
στον Προϊστάμενο που υπέγραψε την
ανακλητική απόφαση;

3. Απαιτούνταν
η προηγούμενη κλήση του Χ σε ακρόαση;
ναι ή όχι και γιατί; σε καταφατική
περίπτωση, ποιες συνέπειες επιφέρει η
μη κλήτευσή του ούτε πριν αλλά ούτε και
μετά την έκδοση της ανακλητικής
απόφασης;

4. Συντρέχουν κατά τη γνώμη
σας εν προκειμένω οι ουσιαστικές
προϋποθέσεις για την ανάκληση της άδειας
του Χ; Θα επηρέαζε τυχόν αθωωτική απόφαση
του ποινικού δικαστή που θα είχε εκδοθεί
σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου
έκδοσης της από 15.2.2006 πράξης; ναι ή όχι
και γιατί;

Β.ΘΕΩΡΙΑ

1. Ο ιεραρχικός
έλεγχος.

2. Διαπιστωτικές και
βεβαιωτικές διοικητικές πράξεις.

(Απάντηση
σε ένα μόνο θέμα)

———————————————————————————————

Ιανουάριος 2010

Α.ΑΣΚΗΣΗ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε
κατ’εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας για τη ρύθμιση των ουσιαστικών
προϋποθέσεων και της σχετικής διαδικασίας
χορήγησης και ανάκλησης από το Νομάρχη
άδειας οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου,
καθορίστηκαν τόσο οι προϋποθέσεις
σωματικής και διανοητικής ικανότητας
των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων Ι.Χ.
όσο και η διαδικασία διαπίστωσης της
ικανότητας αυτής.
Το διάταγμα
όρισε και ότι η άδεια ικανότητας
ανακαλείται για λόγους υγείας του
οδηγού, κατόπιν όμως ιατρικής γνωμάτευσης
της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής
στην οποία παραπέμπεται ο οδηγός από
την οικεία υπηρεσία όταν η τελευταία
πληροφορηθεί ότι η κατάσταση της υγείας
του δε θα δικαιολογούσε τη χορήγηση ή
την ανανέωσή της και γενικότερα όταν
υπάρξουν αμφιβολίες για τη σωματική ή
πνευματική κατάσταση του οδηγού.

Το ίδιο διάταγμα προέβλεψε ότι με
κανονιστική απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν,ανάλογα
με την ανάπτυξη και εξέλιξη της ιατρικής
επιστήμης, να τροποποιούνται ορισμένες
προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής
ικανότητας και να καθορίζονται νέες
προϋποθέσεις καθώς και οι λεπτομέρειες
εφαρμογής τους.
Με βάση την
τελευταία αυτή διάταξη εκδόθηκε
κανονιστική υπουργική απόφαση, η οποία
τροποποίησε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις
του προεδρικού δ/τος και προέβλεψε ότι
επέρχεται αυτοδικαίως απώλεια της
άδειας ικανότητας οδηγού, σε περίπτωση
που αυτός κρίθηκε ανίκανος να υπηρετήσει
στο στρατό από τις Υγειονομικές Επιτροπές
του Στρατού για ανίατο ψυχικό νόσημα ή
επιληψία.
Ο Ψ, κάτοχος άδειας
οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου απηλλάγη από
τη στρατιωτική θητεία επειδη κρίθηκε
από την Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού
ότι πάσχει από επιληψία. Έτσι, στη
συνέχεια, με πράξη του Νομάρχη, η οποία
εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση της παραπάνω
υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης πριν όμως την κυκλοφορία
του οικείου ΦΕΚ, ανακλήθηκε αυτοδικαίως
η άδεια οδήγησης του Ψ.
Ο Ψ
θεωρεί παράνομη την ανάκληση της άδειάς
του διότι στην Υγειονομική Επιτροπή
του Στρατού συμμετείχε ένα αναπληρωτικό
μέλος αντί του τακτικού που είχε στο
μεταξύ συνταξιοδοτηθεί και διότι η
ανάκληση της άδειάς του έγινε χωρίς
προηγουμένως να κληθεί σε ακρόαση.

Απαντήστε αιτιολογημένα για το
βάσιμο ή μη των ισχυρισμών του Ψ.

Διαπιστώνετε απο το πραγματικό
τυχόν άλλους λόγους παρανομίας;

Τι είδους διοικητική προσφυγή μπορεί
να ασκήσει ο Ψ κατά της απόφασης του
Νομάρχη και με ποια αποτελέσματα;

Β.ΘΕΩΡΙΑ

1.  Τι γνωρίζετε για τις γνωμοδοτήσεις;

2.  Η έννοια του “οργάνου” στο
άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ.

(Απάντηση σε ένα μόνο θέμα)

————————————————————————————————-

Φεβρουάριος 2009

Α.ΑΣΚΗΣΗ

1.  Στον
Δημοτικό-Κοινοτικό Κώδικα ορίζεται ότι
ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί
να επιβάλει στους δημάρχους πειθαρχική
ποινή αργίας έως 6 μηνών αν έχουν διαπράξει
σοβαρή παράβαση καθηκόντων.Για την
επιβολή της πειθαρχικής ποινής απαιτείται
σύμφωνη γνώμη πενταμελούς πειθαρχικού
συμβουλίου που αποτελείται από 3 δικαστές,
1 υπάλληλο της Περιφέρειας και έναν
αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης
Δήμων-Κοινοτήτων. Ο τιμωρηθείς δήμαρχος
μπορεί να ασκήσει προσφυγή στον Υπουργό
Εσωτερικών εντός 15 ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης του Γενικού
Γραμματέα και ο Υπουργός μπορεί είτε
να απορρίψει την προσφυγή είτε να τη
δεχτεί και να εξαφανίσει ή να μειώσει
την επιβληθείσα ποινή.

2.  Ο δήμαρχος Α παραπέμφθηκε
στο πενταμελές πειθαρχικό συμβούλιο
για σοβαρή παράβαση καθηκόντων. Ο Α
υπέβαλε αίτηση εξαίρεσης του Δ, μέλους
του πειθαρχικού συμβουλίου και εκπροσώπου
της Τοπικής Ένωσης Δήμων-Κοινοτήτων,
προβάλλοντας ότι ο Δ συμμετείχε σε
κινητοποιήσεις που έγιναν κατά απόφασης
του Α για την κατεδάφιση κτιρίου
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας στα
όρια του δήμου. Το πειθαρχικό συμβούλιο
απέρριψε την αίτηση εξαίρεσης και στη
συνέχεια έκρινε ότι ο Α υπέπεσε στο
πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης
καθηκόντων και πρέπει να του επιβληθεί
η πειθαρχική ποινή της αργίας των 3
μηνών. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας
Περιφέρειας αποδέχθηκε τη γνώμη του
πειθαρχικού συμβουλίου και εξέδωσε τη
σχετική πράξη επιβολής της πειθαρχικής
ποινής την οποία όρισε σε 6 μήνες με την
αιτιολογία ότι το παράπτωμα είναι πολύ
σοβαρό. Ο Α άσκησε προσφυγή ενώπιον του
Υπουργού Εσωτερικών ο οποίος την έκανε
δεκτή, λόγω μη επαρκούς αιτιολογίας,
και την ανέπεμψε στο πειθαρχικό συμβούλιο
για νέα κρίση.

3.  Να απαντήσετε αιτιολογημένα
στα εξής ζητήματα:

Α) Μετά την ολοκλήρωση
της ανωτέρω διαδικασίας με την έκδοση
και της απόφασης του Υπουργού, ποιες
από τις ανωτέρω πράξεις είναι εκτελεστές
και ποιες όχι.

Β) Είναι βάσιμος ο
προβληθείς λόγος εξαίρεσης σύμφωνα με
τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;

Γ)
Άσκησαν νομίμως την αρμοδιότητά τους
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας
και ο Υπουργός;

Δ) Είναι συνταγματικώς
ανεκτή η συμμετοχή υπαλλήλου της
Περιφέρειας, δηλαδή προσώπου που υπηρετεί
στην περιφερειακή κρατική διοίκηση, σε
πειθαρχικό όργανο που επιβάλλει ποινές
σε αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης;

Β.ΘΕΩΡΙΑ (Απάντηση
σε ένα μόνο θέμα)

1. Η διοικητική
εποπτεία.
2. Η έννοια του οργάνου στο
άρθρο 105
ΕισΝΑΚ.
———————————————————————————————-

Α. Πρακτικό

Με την από 6.5.1998 απόφαση
του Δημάρχου, χορηγήθηκε στον Χ άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατορίου),
στον πρώτο όροφο ιδιόκτητης μονοκατοικίας
του στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα.
Μετά όμως από δύο επιτόπιες έρευνες και
σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης αυτοψίας
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, με την
από 7.10.2004 απόφαση της οικείας δημαρχιακής
επιτροπής ανακλήθηκε η ως άνω άδεια,
χωρίς να αναγράφεται στην πράξη ανάκλησης
ειδικότερη αιτιολογία, Στο φάκελο της
υπόθεσης υπάρχει σχετική έκθεση, όπου
σημειώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος
δυστυχημάτων λόγς ανεπάρκειας των θυρών
εξόδου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή πανικού,
αφού η μόνη σκάλα εισόδου για τον πρώτο
όροφο είναι ελικοειδής και έχει πλάτος
μόνο 60 εκ. Επιπλέον, στον ίδιο φάκελο
υπάρχει λεπτομερής γνωμοδότηση της
αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας ότι
βλάπτεται αισθητικώς διατηρητέο
αρχοντικό που βρίσκεται στη διπλανή
αυλή, καθώς και η Ρωμαϊκή Αγορά που
βρίσκεται πολύ κοντά.
Ο Χ υπέβαλε
αίτηση θεραπείας και ισχυρίζεται ότι
η ανάκληση της άδειας είναι παράνομη
διότι:
1.Είναι αναιτιολόγητη και έγινει
διότι είχε εχθρικές σχέσεις με τον
Αντιδήμαρχο που είχε οριστεί πρόεδρος
της δημαρχιακής επιτροπής.
2.Αντίκειται
στις αρχές της ίσης μεταχείρισης των
διοικουμένων αφού σε πολλές όμοιες
περιπτώσεις έχει χορηγηθεί αντίστοιχη
άδεια και πάντως δεν δικαιούνταν η
διοίκηση να ανακαλέσει την άδεια, αφενός
διότι η ανάκληση της αντιβαίνει στις
διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού
που καθιερώνουν το αμετάκλητο των
σχετικών αδειών, αφετέρου διότι είχε
περάσει ήδη πενταετία από τη χορήγηση
της.
3.Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
αποζημιωθεί, αφού λειτουργούσε το
κατάστημα του επί εξαετία και τώρα
υφίσταται βλάβη, χάριν της προστασίας
του αρχαίου μνημείου, περιοριζομένης
της χρήσης και κάρπωσης του
ακινήτου.

Απαντήστε αιτιολογημένα
για το βάσιμο ή μη των ισχυρισμών του
Χ.

Β. Θεωρία

1.Τα είδη των διοικητικών
προσφυγών.
2.Έννοια, θεμελίωση, γνωρίσματα
και εποπτεία των
ΝΠΔΔ.
———————————————————————————————-
Ιούνιος 2008

Πρακτικό Θέμα:

Με την
από 1.10.2005 πρόσκληση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ετάχθη στους
μονίμους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με
βαθμό Α’ του εν λόγω Υπουργείου προθεσμία
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την
κάλυψη μιας θέσης Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών
και Έρευνας του Υπουργείου. Υποψηφιότητες
υπέβαλαν η Α και ο Β. Το Ειδικό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία
του προσωπικού μητρώου και του βιογραφικού
σημειώματος των υποψηφίων καθώς και τη
γνώμη που σχημάτισαν τα μέλη του για
τις ικανότητές τους, επέλεξε τον Β με
την από 1.12.2005 απόφαση του. Ακολούθως ο
Β τοποθετήθηκε, επί τη βάσει της ως άνω
απόφασης, στη θέση του Προϊσταμένου της
ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης με την απο
3.1.2006 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο Ειδικό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετείχε, ως μέλος
ορισθέν από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις, ο δικηγόρος
Δ, πρώην σύζυγος της Α. Προκειμένου να
επιλέξει έναν υποψήφιο, το Ειδικό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκτιμά, κατά τον
σχετικό νόμο, την άρτια επαγγελματική
κατάρτιση και τις επιστημονικές γνώσεις,
την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
και ευθυνών, την ευχέρεια συντονισμού,
καθώς και την ικανότητα υποκίνησης των
υφισταμένων για την επίτευξη στόχων.
Κατά τον ίδιο νόμο, “για τον σχηματισμό
της κρίσης του το υπηρεσιακό συμβούλιο
λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις
ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας
οκταετίας. Αιτιολογία απαιτείται μόνον
στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής
υποψηφίου που παραλείπεται”.
Η Α
φρονεί ότι η απόφαση του Υπουργού είναι
παράνομη για τους εξής λόγους:
α) Μέλος
του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
ήταν ο Δ, πρώην σύζυγος της.
β) Η απόφαση
του Υπουργού δεν περιέχει αιτιολογία,
όπως απαιτεί το άρθρο 17 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, ως προς την
διενεργηθείσα επιλογή.
γ) Η διάταξη
του ανωτέρω νόμου η οποία απαιτεί ειδική
αιτιολογία μόνο σε περίπτωση κατάδηλης
υπεροχής του παραλειφθέντος έναντι του
επιλεγέντος, είναι αντίθετη προς τις
συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της
ισότητας και της αξιοκρατίας και
ειδικότερα της ελεύθερης πρόσβασης και
σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη στις
δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της
προσωπικής του αξίας και ικανότητας
(άρθρα 4 παρ.1 και 4, 5 παρ.1 του
Συντάγματος).
Ερωτάται:
Α.Ποια η
νομική φύση των πράξεων της 1.10.2005, της
1.12.2005 και της 3.1.2006;
Β.Ευσταθούν οι
ισχυρισμοί της Α;
Γ.Εκτός της δικαστικής
οδού, πώς θα μπορούσε η Α να επιδιώξει
επίλυση της διαφοράς της με τη
Διοίκηση;

Θεωρητικά Θέματα:
(από
τα δύο θεωρητικά επιλέγετε το ένα)

1.
Έννοια και λειτουργία των ατομικών
πράξεων γενικής εφαρμογής (ή ατομικών
πράξεων γενικού περιεχομένου ή γενικών
ατομικών πράξεων). Διάκριση από τις
κανονιστικές πράξεις.
2. Έννοια και
λειτουργία των γενικών αρχών του
διοικητικού
δικαίου.
—————————————————————————————————-

Ιούνιος 2007
Ι. Πρακτικό
Με το
817/1.6.1992 έγγραφο της Κοινότητας Νεοχωρίου
Ιθώμης Νομού Μεσσηνίας, ζητήθηκε από
το Υπουργείο Πολιτισμού να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί τυχόν
κατεδάφιση ή πώληση οικίας; η οποία
εφέρετο ως το πατρικό σπίτι της παγκοσμίου
ακτινοβολίας καλλιτέχνιδας Χ. Το Κεντρικό
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ο Πρόεδρος
του -οποίου είχε ορίσει, με το από
12.12.1993 έγγραφο^ του, το οποίο είχε
γνωστοποιηθεί στα μέλη του, .τακτή μέρα
συνεδριάσεων ανά εβδομάδα,  γνωμοδότησε,
μειοψηφούντων τριών μελών, υπέρ του μη
χαρακτηρισμού του κτιρίου ως ιστορικού
διατηρητέου μνημείου, με το αιτιολογικό
ότι δεν πληροί
τις προϋποθέσεις του
νόμου (πρακτικό 3/27. 1.1 994). Στη συνέχεια
εκδόθηκε η από(28.3.1994
απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία,
κατόπιν της ανωτέρω γνωμοδοτήσεως
αποφασίσθηκε
να μη χαρακτηρισθεί το κτίριο ως ιστορικό
διατηρητέο μνημείο. Ακολούθως, η Κοινότητα
Νεοχωρίου και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος
«Η Αρχαία Ιθώμη» ζήτησαν την
επανεξέταση
του θέματος. Με το από23.7.1997 έγγραφο του
Υπουργού Πολιτισμού, το θέμα αναπέμφθηκε
στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων,
το οποίο με το 34/20.11.1997 πρακτικό του
γνωμοδότησε, μειοψηφούντων τεσσάρων
μελών του, υπέρ του χαρακτηρισμού του
κτηρίου ως ιστορικού διατηρητέου
μνημείου, δεχόμενο ότι αποτελεί
χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής
αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα
για την μελέτη της εξελίξεως της ιστορίας
της αρχιτεκτονικής. Με την από25.12.1997
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
υιοθετήθηκε η τελευταία αυτή γνωμοδότηση.
Ο Α, νυν κύριος του κτιρίου, ισχυρίζεται
1) ότι’ ο Υπουργός Πολιτισμού δεν μπορούσε
να ανακαλέσει την από 28.3.1994 απόφαση του,
2) ότι η από 25.12.1997 απόφαση  στερείται
αιτιολογίας και 3) επικουρικώς, ότι η
αιτιολογία της είναι παράνομη.
Ερωτάται:
Α) Επηρεάζει τη νομιμότητα της από
25.12.1997 αποφάσεως του Υπουργού το γεγονός
ότι ούτε στο 34/20.11.1997 πρακτικ6 του Κεντρικού
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων αναφέρεται
ούτε από τον φάκελο της υποθέσεως
προκύπτει αν κλήθηκαν νομίμως τα μη
παράστανα στην οικεία συνεδρίαση μέλη
Β και Γ του εν λόγω συμβουλίου; Ποια
απάντηση θα δίνατε αν αντί των Β και Γ
στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα
αναπληρωματικά μέλη;

Β) Επηρεάζει
τη νομιμότητα της από 25.12.1997 αποφάσεως
του Υπουργού το γεγονός ότι ο Α,
νυν
ιδιοκτήτης του κτιρίου, δεν εκλήθη από
τη Διοίκηση να εκφράσει τις απόψεις
του; Γ) Ευσταθούν οι ισχυρισμοί του
Α;

II. Θεωρία
1 .    Η προσωπική
ευθύνη του οργάνου.
2.   Έννοια
και είδη διοικητικής εποπτείας. Διάκριση
από ιεραρχικό
έλεγχο.
————————————————————————————————–
Ιανουαρίου 2006

Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Με την
από 3.7.1995 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών
χορηγήθηκε άδεια συστάσεως στην ανώνυμη
εταιρεία ΑΕ. Με την υπ’αριθ. 44762/1999 απόφαση
του Νομάρχη Αθηνών μεταβιβάσθηκε στη
Βοηθό Νομάρχη “η αρμοδιότητα να
υπογράφει”, μεταξύ άλλων, “αποφάσεις,
έγγραφα ή άλλες πράξεις” αφορώσες
την ανάκληση αδειών συστάσεως ανωνύμων
εταιριών. Η αττόφαση αυτή καταχωρίσθηκε
στο ειδικό βιβλίο που τηρείται προς
τούτο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας
Αθηνών στις 18 Απριλίου 2002 και δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα των Αθηνών ”   ”
στις 25 Απριλίου 2002. Με την από 26.11.2001
απόφαση της Βοηθού Νομάρχη Αθηνών, η
οποία εκδόθηκε κατόπιν γνωμοδοτήσεως
που ζητήθηκε από την επιτροπή Ε, ανακλήθηκε
η ως άνω απόφαση του Νομάρχη Αθηνών,
διότι, κατά παράβαση του άρθρου 48α του
ν. 2190/1920, Περί Ανωνύμων Εταιρειών, η ΑΕ
παρέλειψε να υποβάλει στη Νομαρχία τους
κατά τον νόμο και το καταστατικό αυτής
ισολογισμούς των διαχειριστικών ετών
1992-1999, εγκεκριμένους από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της.
Η ΑΕ άσκησε
διοικητική προσφυγή κατά της εν λόγω
ανακλητικής πράξεως, ισχυριζόμενη ότι
η
πράξη αυτή είναι παράνομη για τους
εξής λόγους:
α) Εκδόθηκε μετά την πάροδο
ευλόγου χρόνου από την έκδοση της
ανακαλούμενης πράξεως,
β) η ΑΕ δεν
εκλήθη να εκφράσει τις απόψεις της, γ)
ζητήθηκε μη προβλεπόμενη από τις
οικείες
διατάξεις γνωμοδότηση της
επιτροπής Ε και δ) η Βοηθός Νομάρχη δεν
είχε αρμοδιότητα
εκδόσεως της
ανακλητικής πράξεως.

Ερωτάται:
1)   Ποια
η νομική φύση της προσφυγής της ΑΕ και
ενώπιον ποίου οργάνου ασκείται;
2)   Ευσταθούν
οι ισχυρισμοί της ΑΕ;

II. ΘΕΩΡΙΑ
1.   Η
διοικητική πράξη γενικής
εφαρμογής.
2.   Ιεραρχικός
έλεγχος και διοικητική εποπτεία. Έννοια
και
διαφορές.
—————————————————————————————————–

Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο Α, μαθητής του ιδιωτικού
Λυκείου ΚΑ, κακοποίησε κατά τρόπο βάναυσο
δύο συμμαθητές του με συνέπεια τον
σοβαρό τραυματισμό τους και την εισαγωγή
τους σε νοσοκομείο. Κατόπιν αυτού, ο
Σύλλογος Διδασκόντων του εν λόγω
ιδιωτικού σχολείου συνεδρίασε σε
ολομέλεια και, κρίνοντας ότι παρόμοιες
ενέργειες είναι επικίνδυνες για την
ασφάλεια των υπολοίπων μαθητών και τη
λειτουργία του σχολείου, επέβαλε ομόφωνα
στον Α την ποινή της αλλαγής σχολικού
περιβάλλοντος και όρισε ως σχολείο
μετεγγραφής του το ιδιωτικό λύκειο Μ.
Η σχετική απόφαση αιτιολογήθηκε επαρκώς,
με παράθεση τόσο των πραγματικών
περιστάσεων που θεμελίωσαν το παράπτωμα
όσο και των λόγων για τους οποίους
επιβλήθηκε η ποινή αυτή. Η ποινή εγκρίθηκε,
όπως ορίζει ο νόμος, με απόφαση του
Προϊσταμένου του 4ου Γραφείου της Β’
Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως
της Νομαρχίας Αθηνών. Εξαιτίας της
ποινής αυτής, ο Α υπέστη σοβαρό νευρικό
κλονισμό και νοσηλεύθηκε για μεγάλο
χρονικό διάστημα σε ψυχιατρική κλινική
με συνέπεια την απώλεια του τρέχοντος
σχολικού έτους.
Οι γονείς του Α
ισχυρίζονται ότι η πράξη εγκρίσεως
είναι παράνομη διότι: α) η επιβληθείσα
ποινή αντίκειται προς την αρχή της
ισότητας, δεδομένου ότι ο Σύλλογος
Διδασκόντων είχε επιβάλει στο παρελθόν
πολύ μικρές ποινές σε ανάλογες περιπτώσεις,
β) ο Προϊστάμενος του γραφείου της
Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως
είχε προαχθεί παράνομα στη θέση του,
γ)
ο Α  δέχθηκε πρώτος  επίθεση,
πράγμα  που   δεν  τους δόθηκε
η   δυνατότητα  να υποστηρίξουν
ενώπιον του Συλλόγου
Διδασκόντων.

Ερωτάται:
1)   Ποια
η νομική φύση της ποινής που επιβλήθηκε
στον Α;
2)   Ευσταθούν οι
ισχυρισμοί των γονέων του
Α;
3)   Στοιχειοθετείται εν
προκειμένω αστική ευθύνη του Δημοσίου,
λόγω της ζημίας που
υπέστη ο Α από την
απόφαση περί αλλαγής σχολικού
περιβάλλοντος;

II. ΘΕΩΡΙΑ
1.   Σε
ποιες περιπτώσεις η Διοίκηση υποχρεούται
σε ανάκληση διοικητικής πράξεως;
2.   Η
διοικητική πρακτική και η ιδιωτική
βούληση ως πήγες του διοικητικού δικαίου.

Θέματα
για το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (από τη
Νομική Αθηνών)

Τα
θέματα αυτά είναι από τη Νομική Αθηνών
και τη συλλογή τους επιμελήθηκε το
http://nomowiki.blogspot.gr

Ιούνιος 2010:

ΘΕΜΑ
Α:1) Ατομικες και κανονιστικες
πραξεις: Ομοιοτητες και Διαφορες
(συνοπτικη αναλυση)2) Κριτηρια για
το χαρακτηρισμο μιας……συμβασης
ως διοικητικης (συνοπτικη αναλυση)ΘΕΜΑ
Β:1) Η επικαιροτητα της γνωμης

2)
Η παρανομια ως προυποθεση της εξωσυμβατικης
(αστικης) ευθυνης του Δημοσιου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ:

ΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ: Το αρθρο 22 του ν.3054/2002,οριζει
οτι με κοινη αποφαση των Υπουργων
Οικονομιας και Οικονομικων,Αναπτυξης,
Απασχολησης και Κοινωνικης Προστασιας
και Μεταφορων και Επικοινωνιων, ρυθμιζεται
το γενικο πλαισιο του ωραριου της
ημερισιας και νυκτερινης λειτουργιας
ολων των πρατηριων υγρων καυσιμων,
ανεξαρτητααπο το χωρο στον οποιο
βρισκονται (υπαιθριο ή ημιυπαιθριο χωρο
η στεγασμενο χωρο σταθμευσης και
εξυπηρετησης αυτοκινητων) οι εγκαταστασεις
τους.

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Το
2005, με Κοινη Υπουργικη Αποφαση (ΚΥΑ)
επανακαθοριστηκαν οι ωρες λετουργιας
των πρατηριων υγρων καυσιμων καταστηματων
διανομης πετρελαιοειδων ως εξης: «1.Η
ιαρκεια της ημερισιας λειτουργιας τους
κατα τη θερινη περιοδο (1 Μαιου  εως
και 30 Σεπτεμβριου) οριζεται σε δεκαεξι
και ημισυ (16 1/2) ωρες, ητοι απο 6.00 π.μ. εως
και 10.30 μ.μ.»

Οι πρατηριουχοι του
νομου Χ προσβαλλουν την ΚΥΑ αυτη ζητωντας
την ακυρωση της για τους εξης λογους:

1)
Η ΚΥΑ ειναι αντισυνταγματικη διοτι η
εξουσιοδοτηση προς ρυθμιση των θεματων
αυτων επρεπε να γινει με Προεδρικο
Διαταγμα και οχι με ΚΥΑ

2) Η εξουσιοδοτηαη
δεν ειναι ουτε ειδικη ουτε ορισμενη

3)
Δεν τηρηθηκε το δικαιωμα της προηγουμενης
ακροασης

4) Δεν προηγηθηκε επεξεργασια
της ΚΥΑ απο το Συμβουλιο της
Επικρατειας.
Ειναι βασιμοι οι λογοι
ακυρωσεως που προβαλλουν οι
πρατηριουχοι?

Αιτιλογήστε τις
απαντησεις σας.

(Απανταμε υποχρεωτικα
στο πρακτικο και στη 1 απο τις 2
θεωριες)

—————————————————————————————————

Ιούνιος
2011 (Κλιμάκιο Α-Κ):

Ι.ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

1) Η αίρεση και ο όρος ως
πρόσθετοι ορισμοί σε διοικητική πράξη.
Ομοιότητες και διαφορές.

2) Έννοια
διοικητικών συμβάσεων. Κριτήρια διάκρισης
από τις ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις
της δημόσιας διοίκησης.

ΙΙ.ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1) Σύμφωνα με το Νόμο ”Ν”,
η άδεια για την ανέγερση οικοδομής
χορηγείται απο τον οικείο περιφερειάρχη,
ύστερα απο γνώμη της επιτροπής πολεοδομίας
και περιβάλλοντος που εδρεύει σε κάθε
περιφέρεια.

Με αίτηση που υποβάλει
στην περιφέρεια Ηπείρου στις 20-1-2011 ο Α
ζητά τη χορήγηση άδειας προκειμένου να
ανεγείρει σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του
που βρίσκεται έξω απο την Πρέβεζα μια
βιομηχανική μονάδα, για την οποία είχε
ήδη λάβει άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας. Η αίτηση του Α διαβιβάζεται
στις 3-2-2011 στην επιτροπή πολεοδομίας
και περιβάλλοντος της περιφέρειας
ηπείρου, προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει.
Εντούτοις, ο Διευθυντής πολεοδομίας
και περιβάλλοντος της περιφέρειας
ηπείρου με πράξη που εκδίδεται ”με
εντολή περιφερειάρχη” χορηγεί την άδεια
οικοδομής στον Α στις 2-4-2011,χωρίς να
αναμείνει τη γνωμοδότηση της επιτροπής.
Τελικά η επιτροπή γνωμοδοτεί στις
19-4-2011 αρνητικά, δεδομένου οτι η ανέγερση
της σχεδιαζόμενης απο τον Α βιομηχανικής
μονάδας πιθανότατα να έχει δυσμενείς
συνέπειες στο παρακείμενο φυσικό
περιβάλλον.
Με πράξη του με ημερομηνία
20-5-2011,ο περιφερειάρχης ηπείρου ανακαλεί
την άδεια οικοδομής του Α με την αιτιολογία
οτι είναι παράνομη,δεδομένου ότι:

α)
Αυτή εκδόθηκε χωρίς να υπάρξει η
προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής

β)
Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
βιομηχανικής μονάδας,την οποία είχε
λάβει ο Α και αποτελεί προϋπόθεση για
τη χορήγηση και της άδειας οικοδομής,είναι
παράνομη.

γ) Η άδεια οικοδομής
αντιβαίνει σε εγκύκλιο του υπουργού
περιβάλλοντος,σύμφωνα με την οποία τα
αρμόδια όργανα θα πρέπει να μεριμνούν
για την πιστή τήρηση των διατάξεων που
αποσκοπούν στην προστασία του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με
σκοπό τη διαφύλαξη της αειφορίας και
της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ως άνω
πράξη του περιφερειάρχη κοινοποιείται
στον Α στις 25-5-2011,ο οποίος στις 2-6-2011
καταθέτει προσφυγή ενώπιον του υπουργού
με αίτημα την ανάκλησή της.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ:

α)
Η πράξη του περιφερειάρχη ηπείρου είναι
νόμιμη;

β) Τί θα αποφασίσει ο υπουργός
επί της προσφυγής του Α;

2) Αστυνομική
δύναμη, προκειμένου να διαλύσει
συγκέντρωση αγανακτισμένων πολιτών
που διαμαρτύρονταν εναντίον της
οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης,
χρησιμοποίησε αδιακρίτως δακρυγόνα,
τα οποία έπεσαν στο χώρο της συγκέντρωσης
και σε γειτονικούς δρόμους που δεν
βρίσκονταν διαδηλωτές. Επακολούθησε
συμπλοκή με τους διαδηλωτές κατα την
οποία ξυλοκοπήθηκε απο αστυνομικό και
ο τυχαία παρευρισκόμενος Α ενώ απο τα
δακρυγόνα καταστράφηκαν οι βιτρίνες 2
παρακείμενων καταστημάτων, των Β και
Γ.Οι ζημιωθέντες ζητούν αποζημίωση απο
το Δημόσιο και τα υπαίτια αστυνομικά
όργανα τόσο για τη θετική ζημία που
υπέστησαν, δηλαδή τα έξοδα, στα οποία
υποβλήθηκαν για νοσήλια αφενός και
τοποθέτηση νέας βιτρίνας και αγορά νέων
εμπορευμάτων αφετέρου, όσο και για το
μισθό και τα κέρδη που απώλεσαν, είτε
εξαιτίας της παραμονής τους στο
νοσοκομείο, είτε εξαιτίας της μη
λειτουργίας των καταστημάτων τους για
ορισμένο χρονικό διάστημα.

Το Δημόσιο
αρνείται να καταβάλει αποζημίωση
ισχυριζόμενο ότι: α) Η ρίψη δακρυγόνων,
οι ξυλοδαρμοί και οι καταστροφές των
βιτρίνων, δεν αποτελούν εκτελεστές
διοικητικές πράξεις, β) Δεν υπάρχει
παράνομη πράξη ή παράλειψη, γ) Οι διατάξεις
που εφαρμόστηκαν κατα την ενάσκηση
σωματικής βίας εναντίον διαδηλωτών και
τη ρίψη δακρυγόνων υπηρετούν αποκλειστικά
και μόνο το δημόσιο συμφέρον, δ) Σύμφωνα
με τη σχετική νομοθεσία η αστυνομία
έχει τη διακριτική ευχέρεια να
χρησιμοποιήσει σωματική ή άλλη βία και
κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για να διαφυλαχθεί
η δημόσια τάξη.

Οι αστυνομικοί απο
την άλλη ισχυρίζονται οτι ενήργησαν
κατόπιν εντολών απο ανώτερους και οτι
εν πασει περιπτώσει ευθύνεται μόνο το
δημόσιο και όχι εκείνοι προσωπικά,ακόμα
και απέναντι στο δημόσιο αν τελικά
καταδικαστεί το τελευταίο σε αποζημίωση
των θυμάτων Α,Β και Γ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ: Ποιά
είναι η γνώμη σας για τη βασιμότητα:

α)
Των  αξιώσεων αποζημιώσεως των
ζημιωθέντων (Α,Β και Γ) απέναντι στο
δημόσιο και τους υπαίτιους αστυνομικούς,

β)
Των ισχυρισμών του Δημοσίου και των
αστυνομικών,

γ) Των ισχυρισμών των
αστυνομικών απέναντι στο δημόσιο.

ΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΑ 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 2
ΠΡΑΚΤΙΚΑ.

——————————————————————————————————

Οκτώβριος
2011 (Α’ Κλιμάκιο):

Θεωρητικα
Ερωτηματα:

1. Η δραση της Δημοσιας
Διοικησης κατα το ιδιωτικο δικαιο

2.
Πως ασκειται σημερα η προβλεπομενη απο
το Συνταγμα (αρθρο 102 παρ.4) εποπτεια του
Κρατους επι των ΟΤΑ? (Η απαντηση σε αυτη
την ερωτηση να μην ξεπερναει τις 15
σειρες)

Πρακτικα Ζητηματα:

1. Σε
συνεδριαση Ανωτατης Στρατιωτικης
Σχολης( σχολη Ικαρων) προκειται να
αποφασιστει η εκλογη του Υ(μοναδικου
υποψηφιου) ως τακτικου καθηγητη. Κατα
το νομο απαιτειται πλειοψηφια των 2/3
του ολου αριθμου των καθηγητων της
Σχολης. Απο τους 15 καθηγητες παρευρισκονται
οι 12. Κατα τη συζητηση λαμβανουν μερος
ολοι οι παρισταμενοι, τελευταιος δε
εκθετει τη γνωμη του ο Α ο οποιος αφου
σχολιαζει με ιδιαιτερη δυσμενεια τον
υποψηφιο, τελικα τασσεται κατα της
εκλογης του Υ ως καθηγητη. Ακολουθως,
πριν αρχισει η ψηφοφορια ο Β, υποστηρικτης
του Υ αποκαλυπτει οτι ο Α ειχε στο
παρελθον δημοσιευσει στις εφημεριδες
υβριστικο κειμενο σε βαρος του Υ,
καταθετει δε και τη δικαστικη αποφαση
με την οποια ο Α υστερα απο μηνυση του
Υ, καταδικαστηκε απο τα ποινικα δικαστηρια
για συκοφαντικη δυσφημηση και εξυβριση
του Υ σε σχεση με το δημοσιευμα αυτο.
Για το λογο αυτο ο Β διατεινεται οτι ο
Α κωλυεται και πρεπει ν’ αποχωρησει.
Μετα απ’ αυτο, ο Α αποχωρει αυτοβουλως,
στη συνεχεια δε επακολουθει ψηφοφορια
κατα την οποια κατα του Υ ψηφιζουν 10
καθηγητες, ο δε 11ος δινει λευκη ψηφο.
Ενοψει της απαρτιας και πλειοψηφιας
αυτης ειναι νομιμη η αποφαση της Σχολης
και η μη εκλογη του Υ;

2. Νομος
Ν οριζει τα εξης: ” Η επιλογη ιατρων
στις θεσεις επιμελητων του ΕΣΥ γινεται
απο το Συμβουλιο Επιλογης Ιατρικου
Προσωπικου Νοσοκομειακων Ιδρυματων(
Σ.Ε.Ι.Π.Ν.Ι) μετα απο αξιολογηση των
υποψηφιων, σε συγκριτικη αντιπαραβολη,
ως προς τα προσοντα: α) της επιστημονικης
ειδικευσης και β) της εμπειριας. Με την
προκηρυξη της θεσης προς πληρωση μπορουν
να ρυθμιζονται οι λεπτομερειες ως προς
τη διαδικασια της αξιολογησης. Το
πρακτικο επιλογης του Σ.Ε.Ι.Π.Ν.Ι
αποστελλεται στον Υπουργο Υγειας και
Κοινωνικης Αλληλεγγυης ο οποιος εκδιδει
τις πραξεις διορισμου των επιλεγεντων”
. Με προκηρυξη, την οποια εξεδωσε ο
Γενικος Διευθυντης του Δημοσιου
Νοσοκομειου Ε και η οποια αναρτηθηκε
στην ιστοσελιδα του Νοσοκομειου,
προκηρυχθηκε μια θεση Επιμελητη Α’
Παθολογιας σε αυτο. Στην προκηρυξη
αναφεροταν οτι, για την αξιολογηση των
υποψηφιων, θα βαθμολογειτο το προσον
της επιστημονκης ειδικευσης με 5 μορια
και το προσον της εμπειριας με 4 μορια
και οτι 1 μοριο θα δινοταν σε υποψηφιους,
οι οποιοι θα ειχαν αποκτησει την εμπειρια
τους στο Νοσοκομειο Ε. Κατα τη συνεδριαση
του Σ.Ε.Ι.Π.Ν.Ι για την επιλογη μεταξυ
των Α και Β, οι οποιοι ειχαν υποβαλει
υποψηφιοτητα για τη θεση, δεν παρεστη
ενα απο τα μελη του, το οποιο ειχε
ειδοποιηθει απο το Γραμματεα του
Συμβουλιου με SMS στο κινητο του τηλεφωνο.
Απο τα υπολοιπα 8 μελη τα οποια παρισταντο,
η πλειοψηφια, την οποια απαρτιζαν 5 μελη,
εκρινε οτι επρεπε να επιλεγει ο Α, για
το λογο οτι υπερειχ σε σχεση με τον Β ως
προς το προσον της εμπειριας, δεδομενου
οτι ειχε υπηρετησει επι 12 χρονια (εναντι
9 του Β) στη θεση του επιμελητη Β’ Παθολογιας
εκ των οποιων τα 5 στο ιδιο το Νοσοκομειο
Ε, 2 μελη υποστηριξαν οτι επρεπε να
επιλεγει ο Β διοτι υπερειχε του Α ως
προς το προσον της επιστημονικης
ειδικευσης, δεδομενου οτι κατειχε
διδακτορικο διπλωμα, ενω 1 μελος εδωσε
λευκη ψηφο. Το πρακτικο επιλογης ειχαν
αρνηθει να υπογραψουν τα 2 μελη που ειχαν
υποστηριξει οτι επρεπε να επιλεγει ο Β
και το μελος που ειχε δςσει λευκη ψηφο.
Το πρακτικο επιλογης απεσταλη στον
Υπουργο Υγειας και Κοινωνικης Αλληλεγγυης,
προκειμενου να εκδωσει την πραξη
διορισμου του Α. Μπορει ο Υπουργος α) να
αρνηθει να εκδωσει την πραξη διορισμου
του Α, με αιτιολογια οτι η επιλογη του
απο το Σ.Ε.Ι.Π.Ν.Ι δεν ειναι νομιμη; β) να
εκδωσει την πραξη διορισμου του Α με
την επιφυλαξη της ανακλησης της, σε
περιπτωση που η Τροικα, η οποια ειχε
απαιτησει περιορισμο των προσληψεων
στο δημοσιο τομεα, εναντιωθει στους
διορισμους που εγιναν παρα τισ ανειλημμενες
δεσμευσεις της Κυβερνησης οτι δε θα
διενεργησει καμια προσληψη για τα
επομενα 2
χρονια;

————————————————————————————————-

Οκτώβριος
2011 (Β’ Κλιμάκιο):

ΘΕΜΑ Α:

1.
Διακρισεις της αρμοδιοτητας με κριτηριο
τις προϋποθεσεις ασκησης της σε δεσμια
αρμοδιοτητα και διακριτικη ευχερεια.

2.
Η ασκηση δημοσιας εξουσιας ως προϋποθεση
της αστικης ευθυνης του Δημοσιου.

ΘΕΜΑ
Β:

1. Διαφορες ιεραρχικου ελεγχου
και διοικητικης εποπτειας.

2. Η αρχη
της διαφανειας της διοικητικης
δρασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

(Εχει
και νομικο πλαισιο)

Πραγματικα
περιστατικα: Με την απο 25/6/2007 αποφαση
της Επιτροπης Ενστασεων Αυθεραιτων
(αρ.4 παρ.4 του π.δ 267/98) της Διευθυνσεως
Πολεοδομιας ΝΑ.Χαλκιδικης απερριφθη η
απο 19/3/2007 ενστανση της ιδιοκτητριας Α
κατα της απο 22/2/2007 εκθεσεως αυτοψιας με
την οποια εκθεση ειχαν χαρακτηρισθει
αυθαιρετες καποιες κατασκευες σε ακινητο
της στον Δημο Πολυγυρου. Για τις
αυθαιρεσιες αυτες επιβληθηκε στην Α με
την ιδια εκθεση προστιμο συνολικου
υψους 25.000 ευρω.Η Α ζητει την ακυρωση της
αποφασης επιβολης προστιμου και
ισχυριζεται οτι η προσβαλλομενη αποφαση
της Επιτροπης Ενστασεων Αυθεραιτων
ειναι ακυρωτεα για τους εξης λογους:

1.
Ο υπαλληλος που συνεταξε τη εκθεση
αυτοψιας ειχε παραιτηθει 3 μηνες πριν
συνταξει τη σχετικη εκθεση αυτοψιας,

2.
Η τετραμελης Επιτροπη ενστασεων
αυθαιρετων εξεδωσε την αποφαση της με
παροντα τρια μελη της.

3. Στις Εργασιες
Επιτροπης συμμετειχε ενα αναπληρωματικο
μελος , διοτι το τακτικο μελος που
αναπληρωνε ειχε πεθανει,

4. Δεν
συμμετειχε γραμματεας στη διαδικασια,

5.
Το δικαιωμα υποβολης ενστασεως δεν
αναφεροταν στο σωμα της εκθεσης αυτοψιας
που της κοινοποιηθηκε.

Ειναι βασιμοι
οι ισχυρισμοι της Α; Αιτιολογήστε.

(Απαντηση
υποχρεωτικα και στα 5 ερωτηματα του
πρακτικου και σε ενα απο τα δυο
Θεματα-ολόκληρα)

——————————————————————————————————-

Σεπτέμβριος
2012 (Κλιμάκιο Σιούτη – Κονδύλη):
ΘΕΩΡΙΑ:
Θέμα
Α:
1. Η
άσκηση δημόσιας εξουσίας ως προϋπόθεση
της αστικής ευθύνης του Δημοσίου
2. Η
οικειοθελής γνωμοδοτική διαδικασία
Θέμα
Β:
1. Οι
χρονικοί περιορισμοί της αρμοδιότητας
2. Ευμενείς
και δυσμενείς διοικητικές πράξεις
ΠΡΑΚΤΙΚΟ:
Α.
Νομικό Πλαίσιο:
Ο
Ν.3328/2005(Α ‘ 80) αφορά τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) . Στο άρθρο
9 καθορίζονται οι «Αρμοδιότητες του
Προέδρου Δ.Σ» [δηλαδή του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.] ως εξής:
«1.
Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
[…]. β)Αποφασίζει ατομικώς ,ύστερα από
εισήγηση του ειδικού εισηγητή, για την
αναγνώριση ως «ισότιμων»  ή ως
«ισότιμων και αντίστοιχων» τίτλων
σπουδών , προερχόμενοι από τα ίδια
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της
αλλοδαπής, έχουν ήδη αναγνωρισθεί με
αποφάσεις των οργάνων του Οργανισμού.
Το αυτό και για την απόρριψη αιτήματος
αναγνώρισης τίτλου. […]».
Στο
άρθρο 11, που αφορά τη «Διαδικασία για
αναγνώριση τίτλων σπουδών ορίζεται:
«4.
Οι αποφάσεις και τα σχετικά πιστοποιητικά
πρέπει να εκδίδονται για τις περιπτώσεις
αναγνώρισης «ισοτιμίας και αντιστοιχίας»
μέσα σε ενενήντα ημέρες από τη συγκέντρωση
των απαραίτητων στοιχείων. Σε κάθε
περίπτωση απόκλισης από τις άνω προθεσμίες
λόγω έλλειψης στοιχείων εκδίδεται
αιτιολογημένη απόφαση του Οργανισμού.»
Περαιτέρω
, σύμφωνα με το άρθρο 13 [με τίτλο :
Επανεξέταση αιτημάτων αναγνώρισης] του
νόμο αυτού:
«1.
Ο ενδιαφερόμενος ,του οποίου απορρίπτεται
αίτημα αναγνωρίσεως τίτλου σπουδών,
δικαιούται να υποβάλει στο οικείο Τμήμα
του Δ.Σ εντός ενός έτους από την κοινοποίηση
της απόρριψης του αιτήματος του , αίτηση
για επανεξέταση του θέματος, παραθέτοντας
τους λόγους της επανεξέτασης και
προσκομίζοντας νέα στοιχεία.[…]»
Β.
Τα Πραγματικά Περιστατικά:
Ο
Α με την ημερομηνία 17.5.2009 αίτηση του
ζήτησε από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπως ο τίτλος
σπουδών που απέκτησε σε γνωστό γαλλικό
Πανεπιστήμιο αναγνωρισθεί ως τίτλος
σπουδών ισότιμος προς το πτυχίο το
απονεμόμενο από τις νομικές σχολές των
ελληνικών Πανεπιστημίων. Επειδή έλειπαν
κάποια δικαιολογητικά , ο Α  τα
προσκόμισε στις 11-9-2009. Με την υπ’
αριθμ.ΧΧΧ/17-1-2010 πράξη του Προέδρου του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., απορρίφθηκε η αίτηση του Α
χωρίς να προηγηθεί Εισήγηση του ειδικού
Εισηγητή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με αιτιολογία
ότι το θέμα έχει απασχολήσει πολλές
φορές τον Οργανισμό.Η πράξη αυτή του
Προέδρου κοινοποιήθηκε με σχετικό
έγγραφο στον Α στις 17-2-2010 χωρίς να
αναφέρεται ότι κατ’ αυτής της Πράξης
προβλέπεται, από τη διάταξη του άρθρου
13 του Ν.3328/2005, η υποβολή «αιτήσεως
επανεξέτασης».
Ο
Α υποβάλλει στο ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως
και ισχυρίζεται ότι η Πράξη του Προέδρου
του Δ.Σ πρέπει να ακυρωθεί διότι: α) εκδόθηκε
χωρίς εισήγηση του ειδικού Εισηγητή,
β) εκδόθηκε χωρίς
ο Α να κληθεί σε ακρόαση, γ)εκδόθηκε
7 μήνες μετά την κατάθεση της σχετικής
αιτήσεως, αντίθετα από ό, τι ορίζεται
στο άρθρο 11,παρ.4,του ν.3328/2005, δ) του
κοινοποιήθηκε ένα μήνα μετά την έκδοσή
της, ε) δεν
περιείχε αιτιολογία, και, στ) ούτε
η ίδια η Πράξη ούτε το συνοδευτικό
έγγραφο ανέφεραν το δικαίωμα υποβολής
«αιτήσεως επανεξέτασης».
Ερωτάται:
Είναι
βάσιμοι οι ισχυρισμοί του Α;
Αιτιολογήσετε
τις απαντήσεις
σας.———————————————————————————————-Ιούνιος
2013 (Κλιμάκιο Σιούτη – Κονδύλη):Θέμα
Α:1) Κριτήρια
διοικητικών συμβάσεων. Αναλύστε ένα
από αυτά.2) Η
πρόταση, έννοια και χαρακτηριστικά

Θέμα
Β:

1) Η επεξεργασία
των κανονιστικών διαταγμάτων.

2) Προϋποθέσεις
αστικής ευθύνης Κράτους. Αναλύστε μία
από αυτές.

Πρακτικό:

Ο Α κάτοικος
δήμου Αττικής, με την από 1.11.2012 αίτηση
του προς το Δήμο, υπέβαλε παράπονα
σχετικά με το κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (καφενείο), ευρισκόμενο
επί της οδού Χ όπου διέμενε, από τη
λειτουργία του οποίου προκαλείτο όχληση
στον ίδιο και τους περιοίκους. Με την
αίτηση του αυτή ζήτησε την ανάκληση της
αδείας του καταστήματος, που εκδόθηκε
παράνομα το 1995, διότι ο καταστηματάρχης
δεν πληρούσε τοτε τους όρους που
απαιτούντο για την έκδοση της αδείας.
Ο Δήμος δεν απάντησε στην αίτηση αυτή
του Α.

Ο Α επανήλθε με νεότερη αίτηση
στις 13.11.2012  με την οποία ζήτησε:

1) Να
του επιτραπεί η πρόσβαση στα αρχεία του
Δήμου σχετικά με το είδος των καταστημάτων
που επιτρέπεται να λειτουργούν στην
οδό αυτή όπως προβλέπει η κείμενη
νομοθεσία και

2) Να
λάβει γνώση του φακέλου που αφορά τους
όρους λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος
(καφενείου)

Ο Δήμος απέρριψε την
αίτηση αυτή του Α στις 13.12.2012 αρνούμενος
την πρόσβαση στα έγγραφα που ζητούσε ο
Α, για το λόγο ότι δεν είχε σχετικό έννομο
συμφέρον.

Ο Α άσκησε προσφυγή στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του
Δήμου και ζήτησε την ακύρωση:

1) της
παραλείψεως των οργάνων του Δήμου που
εκδηλώθηκε με τη μη ανάκληση της παράνομης
άδειας λειτουργίας του καφενείου
ισχυριζόμενος ότι στοιχειοθετείτο
παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας
των οργάνων του Δήμου,

2) της
απόρριψης της από 13.11.2012 αιτήσεώς του
και

3) της
άδειας λειτουργίας του ανωτέρω
καταστήματος έτους 1995.

Ερωτάται:

Είναι
νόμιμα τα αιτήματα του Α;