ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) Γ’ΕΞ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΤΡΙΤΗ
12-3μμ
Α-ΚΑ
7
ΤΕΛΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
6-9μμ
Α-ΚΑ
5
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ
ΤΡΙΤΗ
12-3μμ
ΚΕ-ΠΑ
8
ΤΖΙΒΑ/ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ
6-9μμ
ΚΕ-ΠΑ
4
ΤΖΙΒΑ/ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΥ
ΤΡΙΤΗ
12-3μμ
ΠΕ-Ω
312
ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
6-9μμ
ΠΕ-Ω
312
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
Διδακτικά
βιβλία
:
1. Σπύρου Ψυχομάνη, Δίκαιo εμπορικών εταιριών, 2013/1η,
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., ΚΩΔ.32998524
2. Βασίλη Αντωνόπουλου, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2012/2η,
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., ΚΩΔ. 32998011
3. Ελίζα Αλεξανδρίδου, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Νομική
Βιβλιοθήκη, 2012/1η, ΚΩΔ. 22769304
4. Νικολάου Ρόκα, Εμπορικές Εταιρίες, Νομική Βιβλιοθήκη,
2012/7η, ΚΩΔ. 22769267
Ύλη
Διδάσκονται οι βασικές αρχές και πηγές του ελληνικού εταιρικού
δικαίου καθώς και οι επί μέρους εταιρικές μορφές, όπως η ομόρρυθμη εταιρία, η
ετερόρρυθμη, η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης και η Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.).
Nomikithess Tips
Προτεινόμενο σύγγραμμα Nomikithess: Η ομάδα του Nomikithess διχάζεται ανάμεσα στο βιβλίο
του κ.Ψυχομάνη και σ’ εκείνο του κ.Ρόκα. Επισκεφθείτε, αν δε βαριέστε, τη
βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και επιλέξτε αυτό που προσαρμόζεται καλύτερα στα γούστα
σας!

Χρήσιμο ΝomikiThess Υλικό
Χρήσιμο Υλικό για τις Εμπορικές Εταιρίες