Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Ά εξάμηνο)

1. Πότε διδάσκεται:Χειμερινό Εξάμηνο

ΗΜΕΡΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Α-Ω
10-12πμ
Ευρυγένης
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ/ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
Α-Ω
4-6μμ
Ευρυγενης
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ/ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

2. Ύλη μαθήματος :
Περιλαμβάνει τις βασικές θεματικές ενότητες που προϋποθέτουν την
κατανόηση της διεθνούς έννομης τάξης. Μέσα από την ιστορική διαδρομή
και την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου γίνεται κατανοητή η φύση του, όπως
και η θεσμική και κανονιστική συγκρότηση της διεθνούς κοινότητας. Δίνεται έμφαση στα υποκείμενα και στις κλασικές πηγές του διεθνούς δικαίου,
στους σύγχρονους δικαιοπαραγωγικούς μηχανισμούς και στους φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στη διεθνή έννομη τάξη. Εξετάζεται τόσο η
σχέση ανάμεσα στη διεθνή και στις επιμέρους εσωτερικές δικαιοταξίες, όσο
και η έννοια της κυριαρχίας υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Περαιτέρω, εξετάζονται οι αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες στο διεθνές δίκαιο, όπως επίσης οι αρμοδιότητες στο χώρο, ενώ τέλος αναλύονται η έννομη τάξη και τα βασικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών.

3. Προτεινόμενα Συγγράμματα :
1) Χατζηκωνσταντίνου Κ., Χ. Αποστολίδης, Μ.
Σαρηγιαννίδης, Θεμελιώδεις Έννοιες στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο [ ΚΩΔ.: 41959972]
2) Αντωνόπουλος Κ. & Κ. Μαγκλιβέρας (επιμ.),
Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας
[ ΚΩΔ.: 41958835]
3)ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 2η/2015, [Εύδοξο: 50658988]

4. Nomikithess Tips:

  •  Στην εξέταση η βαρύτητα του πρακτικού θέματος κυμαίνεται μεταξύ 60% και 70%, και του θεωρητικού ερωτήματος μεταξύ 40% και 30% αντίστοιχα στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας.

5.Χρήσιμο NomikiThess Υλικό
Πρακτικά Θέματα Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου  

20180604103150926
20180604103523403