Πτωχευτικό Δίκαιο

Πτωχευτικό
Δίκαιο
 

1. Πρόγραμμα ΔιδασκαλίαςΕαρινό εξάμηνο
2018

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12-3μμ Α-Λ 3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12-3μμ Μ-Ω 312 ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ

 

2. Ύλη μαθήματος

Ουσιαστικές προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης (πτωχευτική ικανότητα φυσικών
και νομικών προσώπων, παύση πληρωμών), τυπική προϋπόθεση (έκδοση δικαστικής
απόφασης). Ουσιαστικό πτωχευτικό δίκαιο: Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον
οφειλέτη. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές (ανέγγυους
και ενέγγυους πιστωτές, κατηγορίες πιστωτών). Συνέπειες της πτώχευσης ως προς
τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες. Επίδραση της πτώχευσης επί των συμβάσεων.
Πτωχευτική διεκδίκηση. Πτωχευτική ανάκληση. Διαδικασία της πτώχευσης: Οργάνωση
της πτώχευσης. Διασφάλιση και διοίκηση του ενεργητικού. Διαπίστωση του
παθητικού. Διαδικασίες 88 εξυγίανσης επιχειρήσεων: Διαδικασία συνδιαλλαγής,
σχέδιο αναδιοργάνωσης. Περάτωση της πτώχευσης.

 

3. Προτεινόμενα
Συγγράμματα

1. Λ. Κοτσίρης, Πτωχευτικό δίκαιο, 8η εκδ.
Σάκκουλας, 2011 ΚΩΔ.: 12790905

2. Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό δίκαιο,
5η εκδ. Σάκκουλας 2012, ΚΩΔ.: 22705193

3. Ε. Περάκης, Πτωχευτικό δίκαιο, 2η
εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, ΚΩΔ.: 22768462

Προς υποβοήθηση των φοιτητών παρέχονται
επίσης σημειώσεις ενημερωμένες από τον καθηγητή, έκτασης 50 περίπου σελίδων


4.
Nomikithess tips

Και τα τρία προτεινόμενα συγγράμματα είναι πλήρη και αναλυτικά. Είθισται οι
φοιτητές που παρακολουθούν τις παραδόσεις του κύριου Ψυχομάνη να παίρνουν και
το δικό του σύγγραμμα. Ωστόσο και τα τρία συγγράμματα δεν περιλαμβάνουν τις τελευταίες
αλλαγές του κώδικα.Σε αλλά βοηθητικά εγχειρίδια, υπάρχει η επιτομή Αναστασόπουλου η οποία είναι ιδιαίτερα
συνοπτική και τα πρακτικά των Μπεχρή-Κεχαγιούγλου.5. Χρήσιμο υλικόΘα συμπληρωθεί σύντομα.