ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γ’ΕΞ.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1 (Α-ΚΑ)
ΤΡΙΤΗ
10-12πμ
5
Κουμάνης
ΠΕΜΠΤΗ
2-4μμ
6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10-12πμ
5
2 (ΚΕ-ΠΑ)
ΤΡΙΤΗ
10-12πμ
7
Αρχανιωτακης
ΠΕΜΠΤΗ
2-4μμ
8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10-12πμ
312
3 (ΠΕ-Ω)
ΤΡΙΤΗ
10-12πμ
112
Πουλιαδης
ΠΕΜΠΤΗ
2-4μμ
7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10-12πμ
112
Διδακτικά βιβλία
1. Γεωργιάδης Αστέριος Κ., Ενοχικό Δίκαιο Γενικό μέρος,
6η/2011 ΚΩΔ: 12948530 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ
2. Γεωργιάδης Απόστολος, Ενοχικό Δίκαιο, 2η/2015 ΚΩΔ:
50661271 ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
3. Φίλιος Παύλος, Ενοχικό δίκαιο Γενικό μέρος, 6η/2011 ΚΩΔ:
12847338.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
Ύλη
Εισαγωγή (το Ενοχικό Δίκαιο ως κλάδος του Αστικού Δικαίου.
Γενικό και Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο. Πηγές και πεδίο εφαρμογής. Κύρια χαρακτηριστικά).
Έννοια της ενοχής (ενοχή υπό στενή και υπό ευρεία έννοια. Η ενοχή υπό στενή
έννοια ειδικότερα: Πραγματική υπόσταση και ενέργεια). Ενοχική ευθύνη (έννοια
και διακρίσεις, γενικές προϋποθέσεις). Είδη ενοχών (βασικές διακρίσεις).
Λειτουργία της ενοχής (φυσιολογική λειτουργία, παθολογική εξέλιξη). Ενίσχυση
της ενοχής (αρραβώνας και ποινική ρήτρα). Αλλοίωση της ενοχής (έννοια και
μορφές αλλοίωσης, εκχώρηση και αναδοχή χρέους). Απόσβεση της ενοχής υπό στενή
έννοια. Απόσβεση της ενοχής υπό ευρεία έννοια. Υπαναχώρηση, καταγγελία,
ανάκληση.
Nomikithess Tips

 

Προτεινόμενο σύγγραμμα Nomikithess: Ενοχικό Δίκαιο Γενικό μέρος, Γεωργιάδης ΑπόστολοςΧρήσιμο NomikiThess Υλικό

Πρακτικά εξάσκησης που δόθηκαν στο μάθημα από τον κ. Κουμάνη.