ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Γ’ ΕΞ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
10-12πμ
Α-ΚΑ
8
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
10-12πμ
ΚΕ-ΠΑ
112
ΤΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
8-10πμ
ΠΕ-Ω
7
ΣΤΑΜΑΤΗΣ/ΤΑΚΗΣ
Διδακτικά βιβλία 
Κ. Σταμάτης, Μεθοδολογία του Δικαίου,
εκδ. Σάκκουλα 2016
Ύλη 
Το μάθημα εστιάζει στη μεθοδική
δικαιολόγηση των κρίσεων που εκφέρονται κατά την εφαρμογή του δικαίου.
Απαρτίζεται συνεπώς από δύο τμήματα. Το πρώτο ασχολείται με τη δέσμη των
φιλοσοφικών προϋποθέσεων που εμπλέκονται στο έργο αυτό: τί καθιστά τη νομική
επιχειρηματολογία δίκαιη, ποιά είναι η φύση της νομικής γλώσσας, τί είναι ο
νομικός συλλογισμός. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται ζητήματα μεθόδου της νομικής
επιχειρηματολογίας: η φύση της νομικής ερμηνείας, οι κλασικές μέθοδοι της, οι
τρόποι ουσιαστικής επιχειρηματολογίας, τα κενά και οι αντινομίες της έννομης
τάξης
Nomikithess
Tips!

 

Παρατίθενται οι 15 ερωτήσεις που, κατά βάση, τίθενται στις εξετάσεις.