Παρατάξεις & Σχήματα

  Παρατάξεις & Σχήματα

Στη σχολή μας υπάρχουν και δρουν αυτή τη στιγμή επτά πολιτικές συλλογικότητες. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, το Αριστερό Δίκτυο Νεολαίας (ΑΡΔΙΝ), η Ανεξάρτητη Φοιτητική Πρωτοβουλία (ΑΦΠ), το Contra Legem ΕΑΑΚ, η ΠΚΣ, οι Αγωνιστικές Κινήσεις και η Πορεία.

Το nomikithess είναι μια ομάδα ετερόκλητη, στην οποία μετέχουν φοιτητές όλων των αποχρώσεων κι ως εκ τούτου δεν εκφράζει ούτε εκπροσωπεί καμία παράταξη και κανένα σχήμα. Αντιλαμβανόμενοι όμως τη σημασία της πολιτικοποίησης, προβάλλουμε κάθε ανακοίνωση και δελτίο που μας αποστέλλεται. Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων απ το 2011 έως σήμερα.

Εκλογικές Αναμετρήσεις

-2017

Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ: 390 (5 έδρες)
ΑΡ.ΔΙ.Ν-ΑΡ.ΕΝ*-ΕΑΑΚ: 175 (3 έδρες)
Α.Φ.Π: 140 (2 έδρα)
Π.Κ.Σ: 51 (1 έδρα)
ΑΓ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 17
BLOCO: 14
ΠΟΡΕΙΑ 10

Ψηφίσαντες 841
ΛΕΥΚΑ: 19

ΑΚΥΡΑ: 25

*Η ΑΡ.ΕΝ έχει αναστείλει έκτοτε τη λειτουργία της

-2016

Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ: 346 (4 έδρες)
ΑΡ.ΔΙ.Ν-ΑΡ.ΕΝ-ΕΑΑΚ: 228 (3 έδρες)
Α.Φ.Π: 131 (2 έδρες)
ΦΟΙΤ.ΑΝ. 126 (1 έδρα) (έχει αναστείλει έκτοτε τη λειτουργία της)
Π.Κ.Σ: 44 (1 έδρα)
ΑΓ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 12
ΠΟΡΕΙΑ 10

Ψηφίσαντες 939
ΛΕΥΚΑ: 20

ΑΚΥΡΑ: 22


-2015

Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ: 289 (4 έδρες)
ΑΡ.ΔΙ.Ν: 219 (3 έδρες)
Α.Φ.Π: 126 (1 έδρα)
ΑΡ.ΕΝ: 121 (1 έδρα)
CONTRA LEGEM_Ε.Α.Α.Κ: 75 (1 έδρα)
Π.Κ.Σ: 58 (1 έδρα)

Ψηφίσαντες 942
ΛΕΥΚΑ: 23

ΑΚΥΡΑ: 31

-2014

Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.: 465
Π.Α.Σ.Π: 134 (έχει αναστείλει έκτοτε τη λειτουργία της)
ΑΡ.ΔΙ.Ν: 106
CONTRA LEGEM_Ε.Α.Α.Κ: 89
ΑΡ.ΕΝ:80
Π.Κ.Σ:57

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 931
ΕΓΚΥΡΑ: 1011
ΑΚΥΡΑ: 29
ΛΕΥΚΑ:25

-2013

Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.: 454
Π.Α.Σ.Π: 222
CONTRA LEGEM_Ε.Α.Α.Κ: 123
ΑΡ.ΕΝ: 120
Π.Κ.Σ: 69

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 1045
ΕΓΚΥΡΑ: 1011
ΑΚΥΡΑ: 34
ΛΕΥΚΑ: 23

-2012

Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.: 414
Π.Α.Σ.Π.: 324
CONTRA LEGEM_ E.A.A.K.: 119
ΑΡ.ΕΝ. 112
Π.Κ.Σ.: 69

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 1097
ΕΓΚΥΡΑ: 1038
ΑΚΥΡΑ: 30
ΛΕΥΚΑ: 29

2011

Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.: 453 ψήφοι
Π.Α.Σ.Π.: 450
Π.Κ.Σ: 96
CONTRA LEGEM_ E.A.A.K: 84
ΑΡ.ΕΝ: 75
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: 15
ΦΟΣ: 6

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 1264
ΕΓΚΥΡΑ: 1215
ΑΚΥΡΑ: 49
ΛΕΥΚΑ: 3