ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018

0
74
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Β΄ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
Οι εγγραφές για το Β΄ έτος του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 ως και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
2.    Απόδειξη κατάθεσης τελών εγγραφής (200€).
Τα τέλη εγγραφής για το ακ. έτος 2017-2018 είναι 200 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο λογαριασμό:
IBAN: GR78 0172 2020 0052 0207 2402 286
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΚΕ.Δ.Ε.Α.– 3ης Σεπτεμβρίου
Πανεπιστημιούπολη, 54636 Θεσσαλονίκη (Code Bic SWIFT address PIRBGRAA).
Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο και το Πατρώνυμο του φοιτητή στο ΠΜΣ καθώς και η ένδειξη Κ.Ε. 91607 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΑΠΘ).
Ο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ θα εκδώσει αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών για την καταβολή των τελών εγγραφής. Όποιος φοιτητής επιθυμεί
την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως τα παρακάτω
στοιχεία:
Επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας
εταιρείας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο παραλήπτη, διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email (για την περίπτωση της ηλεκτρονικής
αποστολής).

 

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
1.    Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου από τις θυρίδες της Γραμματείας της Σχολής κατά το ωράριο: 09:00-10:00.
2.    Με ηλεκτρονική υποβολή. Αποστολή με email στη διεύθυνση info@law.auth.gr με θέμα: «Εγγραφή στο Β΄ έτος του ΠΜΣ».
Προσοχή:
Η αποστολή του email πρέπει να γίνει από τον ιδρυματικό λογαριασμό ή
τον προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει δηλωθεί στη
Γραμματεία της Νομικής Σχολής.
Το email θα πρέπει να έχει συνημμένα τα παρακάτω τρία (3) δικαιολογητικά εγγραφής (αφού πρώτα «σκαναριστούν»):
             β. Την απόδειξη πληρωμής των τελών εγγραφής (ποσό πληρωμής 200€).
3.    Με ταχυδρομική
αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική
Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με
την ένδειξη: «Εγγραφή στο Β΄ έτος του ΠΜΣ».
Προσοχή:
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει στην αίτηση
εγγραφής καθώς και στη δήλωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας να
βεβαιώνεται από Δημόσια Αρχή το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μαζί με την εγγραφή για το Β΄ έτος θα γίνεται ταυτόχρονα και η δήλωση μαθημάτων του Γ΄ εξαμήνου.
Τα μαθήματα που θα διδαχθούν στο ΠΜΣ για το ακ. έτος 2017-2018, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής, στο σύνδεσμο:
Οι ανακοινώσεις του ΠΜΣ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής, στο σύνδεσμο: http://www.law.auth.gr/el/pms-news

 

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στη
Γραμματεία της Σχολής το θέμα της διπλωματικής εργασίας που έχουν
επιλέξει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή ή λέκτορα. Η δήλωση
γίνεται το αργότερο εντός του Γ΄ εξαμήνου σπουδών και ως 20 Νοεμβρίου.
Σε διαφορετική περίπτωση οι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής
στις εξετάσεις του Γ΄ εξαμήνου οι οποίες λαμβάνουν χώρα το Φεβρουάριο.
Κατηγορία:
Γραμματεία ΠΜΣ

LEAVE A REPLY