Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

 (Παπαδαμάκης): Δευτέρα 18:00-20:00: Αίθουσα 109
 
Διδακτικό βιβλίο: Παπαδαμάκης
Αδάμ, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο,6η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη,
2013 ΕΥΔΟΞΟΣ: 33074455

 

Ύλη: Αναλύονται και
συζητούνται βασικά στρατιωτικά εγκλήματα που απασχολούν την πράξη, όπως η
ανυποταξία, λιποταξία, ανυπακοή, πρόκληση ανικανότητας κλπ. Παράλληλα επισημαίνονται
και συζητούνται σύγχρονα ζητήματα, όπως είναι: οι αντιρρησίες συνείδησης, η
δεσμευτικότητα των παράνομων διαταγών, ο ρόλος του στρατευμένου στο πλαίσιο των
συμμαχικών συμπράξεων καθώς και η εμπλοκή του στρατιωτικού στα «εγκλήματα πολέμου».
Τέλος διερευνώνται οι δικονομικές ιδιαιτερότητες του Στρ ΠΚ.