Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

 (Παπακυριάκου): Πέμπτη 18-20: Αίθουσα 8
 
Διδακτικά βιβλία:1.Βιβλίο
[34630]: Η οικονομική εγκληματικότητα , Ζησιάδης Βασίλειος Ι.
2.Βιβλίο [24943]: (Εκδ. επιμέλεια με τη συνεργασία Δημήτρη Λ. Ζιούβα): Τα
οικονομικά εγκλήματα, Ι. Γενικό μέρος, ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΕΣΤΩΡ
3.Βιβλίο [34610]: Φορολογικό ποινικό δίκαιο, Παπακυριάκου Θεόδωρος
4.Βιβλίο [110311]: Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος,
Πιτσελά Αγγελική
 
Ύλη: H έννοια του οικονομικού
εγκλήματος. Tρόπος εισαγωγής του οικονομικού εγκλήματος. Προβλήματα στα
στοιχεία του οικονομικού εγκλήματος (στην αντικειμενική υπόσταση, στο
υποκείμενο, στην ποινική ευθύνη, στις κυρώσεις). Προβλήματα συρροής στο
οικονομικό έγκλημα. Η ύλη περιλαμβάνει επί πλέον: οριοθέτηση της οικονομικής
εγκληματικότητας από συναφείς έννοιες, έκταση, δομή και εξέλιξη της εμφανούς
(δήλης και δικαστικά διαπιστωμένης) και της αφανούς οικονομικής
εγκληματικότητας, καθώς και ποινικό έλεγχό της