Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

(Νούσκαλης): Πέμπτη 18-20: Αίθουσα Τυπογραφείου
Διδακτικά βιβλία: 1. Τίτλος
συγγράμματος: Νομολογιακές Εφαρμογές Ειδικών Ποινικών Νόμων Συγγραφέας: Μ.
Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-ΚαστανίδουΕκδοτικός οίκος:
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ. Έτος έκδοσης:2008 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:
10603
2.Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα – Δ’ έκδοση Μετά το
Ν. 4139/2013 Συγγραφέας: Παρασκευόπουλος Νίκος. Έτος Έκδοσης: 2014 Κωδικός στον
ΕΥΔΟΞΟ: 33352865
Ύλη: Nαρκωτικά: Aναλύονται
και προσδιορίζονται οι όψεις καταστολής της διάδοσης των ναρκωτικών στη χώρα
μας (λ.χ. το τιμωρητό της απλής χρήσης και διακίνησης) και ερμηνεύονται οι
βασικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. (ν. 4193/2013).
-Πνευματική ιδιοκτησία: Aναλύονται και συζητούνται οι διατάξεις του ν.
2121/1993 (:ο χαρακτήρας των πνευματικών δημιουργημάτων, κασετοπειρατεία,
προβλήματα συρροής κλπ). -Όπλα: Eκτίθενται και συζητούνται ερμηνευτικά
προβλήματα που συνδέονται με το ν. 2168/1993 (έννοια όπλου, εμπορία, κατοχή,
οπλοφορία, οπλοχρησία κλπ). -Λαθρεμπορία: Aναλύονται και συζητούνται οι βασικές
διατάξεις του τελωνειακού κώδικα (ν. 2690/2001) που συνδέονται με τις μορφές
τέλεσης της λαθρεμπορίας (τρόποι τέλεσης, προβλήματα συρροής, δήμευση κλπ).
-Αλλοδαποί: Αναλύονται και συζητούνται οι βασικές διατάξεις του νόμου περί
αλλοδαπών (ν. 3386/2005). –Προσωπικά δεδομένα: Αναφύονται και συζητούνται οι
βασικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά το Ν
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΝΑΖΙΡΗΣ
2472/1997.