Σωφρονιστική

(Πιτσελά): Τετάρτη 14-16: Αίθουσα 108
 
Διδακτικά βιβλία: 1. Αλεξιάδης
Στέργιος Α., ΣωφρονιστικήΚωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25147 4η/2001. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ
2. Αρχιμανδρίτου Μαρία, Η φυλάκιση ως τρόπος κράτησης και ως τρόπος έκτισης
της ποινής.Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22707874 1η/2012 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ

 

 
Ύλη: α. Η ιστορική εξέλιξη
της ποινής της φυλάκισης – Σωφρονιστικά συστήματα – Δομές έκτισης. β. Οι αρχές
που διέπουν τη διαμόρφωση των συνθηκών έκτισης γ. Το έννομο πεδίο της ποινής
της φυλάκισης – Η διαμόρφωση των σωφρονιστικών κανόνων σε Εθνικό και Διεθνές
Επίπεδο. δ. Οι Ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες: Αρχές.