Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων

(Πιτσέλα)
Τρίτη 14-16: Αίθουσα 108
 
Διδακτικά βιβλία: 1.Πιτσελά
Αγγελική, Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότηταςτων ανηλίκων. Κωδικός
Βιβλίου στον Εύδοξο: 22712511 (2013)
2. Κουράκης Νέστωρ, Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων. ΚωδικόςΒιβλίου στον
Εύδοξο: 50660594 Έκδοση: 1/2015 Εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα ΕΕ Αθήνα
3. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. Κωδικός
Βιβλίου στον Εύδοξο: 111108

 

 
Ύλη: Αναπτύσσονται οι ειδικές
διατάξεις του ουσιαστικού, δικονομικού και σωφρονιστικού ποινικού δικαίου των
ανηλίκων. Επιχειρείται μια συγκριτική ανάλυση του νομικού πλαισίου και της
έκτασης, δομής και πορείας της εγκληματικότητας των ανήλικων. Τελικά εξετάζονται
μεταρρυθμιστικές προτάσεις για τη μεταχείριση ανήλικων δραστών εγκλημάτων
ενόψει των πορισμάτων που απέφεραν διεθνείς εμπειρικές εγκληματολογικές έρευνες.