ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζ
1
ΠΕΜΠΤΗ
8-10πμ
312
Μαθιουδάκης
Διδάσκει:
Ι.Μαθιουδάκης
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών
γνώσεων στο εαρινό εξάμη-
νο: Ι. Μαθιουδάκης
Διδακτικό
βιβλία:
1. Α. Γέροντα, Δημόσιο Οικονομικό
Δίκαιο, 2
η
έκδ, εκδ. Σάκκουλα,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2011.Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12820451
Ύλη: Ορισμός του
Διοικητικού Οικονομικού Δικαίου. Πηγές. Η επεμβατι-
κή δράση της Δημόσιας Διοίκησης. Η
οικονομική ελευθερία. Η ατομική ι-
διοκτησία. Η δημόσια επιχείρηση. Οι
αποκρατικοποιήσεις. Η απελευθέρω-

 

 

ση των αγορών. Oι δημόσιες
συμβάσεις. Οι κρατικές ενισχύσεις.