ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζ
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
8-10πμ
112
Φινοκαλιώτης
Διδάσκει:
Κ. Φινοκαλιώτης
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών
γνώσεων στο εαρινό εξάμη-
νο: Κ. Φινοκαλιώτης
Διδακτικό
βιβλίο:
Στοιχεία δημοσιονομικού δικαίου
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:
41959654
Έκδοση: 5η/2014. Συγγραφείς:
Μπάρμπας Νικόλαος
ISBN: 9789605680800Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ
Ύλη: Κρατικός
προυπολογισμος, αρχές κατάρτισης και ψήφισης του πρου-

 

πολογισμού, Ελεγκτικό Συνέδριο,
αρμοδιότητες, δικονομία.