ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟ
ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ζ
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
4-6μμ
5
Πικραμένος
Διδάσκει:
Μ. Πικραμένος
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών
γνώσεων στο εαρινό εξάμη-
νο: Ι. Μαθιουδάκης
Διδακτικά
βιβλία:
1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:
33153119
Έκδοση: 8Η/2013
Συγγραφείς: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ
ISBN: 978-960-562-109-4 Τύπος:
Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης):
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
2. Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο.
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25104
Έκδοση: 4η/1996Συγγραφείς: Τάχος
Αναστάσιος Ι.
ISBN: 978-960-301-281-5Τύπος:
Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ
Ύλη: Περιγραφή
και κριτική ανάλυση του συνταγματικού και νομοθετικού
πλαισίου για το καθεστώς των
δημοσίων υπαλλήλων και των καθηγητών
πανεπιστημίου, της οργάνωσης και των
λειτουργιών της δημόσιας διοίκη-
σης και της εκπαίδευσης, των
παθογενειών και των δυσλειτουργιών του
δημοσιοϋπαλληλικού σώματος και του
σώματος των εκπαιδευτικών λει-
τουργών, με αναφορές στη θεωρία των
οργανώσεων και την πολιτική θεω-

 

ρία.