ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ       ΤΜΗΜΑ          ΗΜΕΡΕΣ          ΩΡΑ            ΑΙΘΟΥΣΑ            ΔΙΔΑΣΚΩΝ
        Ζ                     1                 ΤΡΙΤΗ           12-2μμ             109                ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ / ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ
/ΚΟΥΡΤΗΣ
Διδακτικά βιβλία:
1. Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Ε.
Βασιλακά-
κης: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα
Ε.Ε., Θεσσαλονίκη
2012 /5η έκδοση (Kωδικός βιβλίου στον Εύδοξο:
22704164) 2. Παμπούκης Χαράλαμπος (επιμ.), Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών,
Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, 2009 (Κωδικός βιβλίου στον
Εύδοξο:
10489).
Ύλη: Πηγές. Συμβάσεις. Εφαρμοστέο δίκαιο. Νομικά
πρόσωπα. Ανταγωνισμός. Επίλυση διεθνών εμπορικών διαφορών
(δικαστική, διαιτητική).