Σύλλογος Φοιτητών Νομικής

Ο σύλλογος φοιτητών νομικής είναι το σωματείο οι αποφάσεις του οποίου αντιπροσωπεύουν τους φοιτητές της νομικής. Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που λαμβάνει αποφάσεις για τις συλλογικές δράσεις των φοιτητών τόσο στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Στο σύλλογο ανήκουν όλοι οι φοιτητές του τμήματος, αμέσως μετά την εγγραφή τους σε αυτό και δίχως να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

“Ο Σύλλογος Φοιτητών Νομικής (Σ.Φ.Ν.) είναι από τους παλαιότερους φοιτητικους συλλόγους. Το καταστατικό του, το οποίο αποτελείται από 31 άρθρα, καταρτίστηκε την 5η Ιουνίου 1977 και 228 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 781/1977 Απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ο Σ.Φ.Ν. κάνει αισθητή την παρουσία του με την παρέμβασή του στα συλλογικά όργανα του Τμήματος καθώς και με τη συνεργασία του με τη Γραμματεία, ιδίως για την κατάρτιση προγραμμάτων των εξεταστικών περιόδων.”

-Τα όργανα του συλλόγου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικόη Συμβούλιο (ΔΣ) απαρτίζεται από εκπροσώπους κάθε παράταξης ή σχήματος που κατέβηκε στις εκλογές και πήρε από ένα συγκεκριμένο αριθμό ψήφων και πάνω. Ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε χώρου εξαρτάται από τις ψήφους που αυτός έλαβε στις εκλογές που γίνονται κάθε χρόνο το Μάιο. Έτσι η ΔΑΠ έχει 5 έδρες, 2 έδρες το ΑΡΔΙΝ, 2 η ΑΦΠ, 1 η ΕΑΑΚ, 1 η ΠΚΣ.

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) απαρτίζεται από το σύνολο των φοιτητών-μελών του συλλόγου. Μπορεί να συγκληθεί είτε με απόφαση του ΔΣ είτε μετά από αίτημα δια υπογραφών τόσων μελών όσο αντιστοιχεί στο 10% της συμμετοχής στις τελευταίες εκλογές. Στη ΓΣ ανάλογα με τη θεματολογία κατατίθενται από κάθε ενδιαφερόμενο σχήμα, παράταξη ή μεμονωμένο άτομο “πλαίσια” τα οποία αν ψηφιστούν στο τέλος της διαδικασίας, υιοθετούνται ως αποφάσεις από ολόκληρο το σύλλογο. Συνήθως μόνον οι παρατάξεις και τα σχήματα κατεβάζουν πλαίσια παρόλο που ο οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα να καταθέσει δικό του πλαίσιο.