Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων ανά έτη και ανά τομέα :

Πρόγραμμα ανά έτη

1ο έτος
2ο έτος
3ο έτος
4ο έτος

Μαθήματα επιλογής ανά τομέα
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ποινικού Δικαίου
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου