Πρόγραμμα μαθημάτων/ Γ ΈΤΟΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΕΤΟΥΣ –  Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ by nomikithess
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
09:00-12:00
Ποινικό
Δίκαιο (Ειδικό)
Γ: 7

Πολ. Δικονομία (Αναγκ. Εκτέλεση)

Α:
6
Β: 5
12:00-14:00
Διοικητική
Δικονομία
Β:
5**
12:00-15:00

Ποινικό Δίκαιο (Ειδικό)

Α: 312
Β: 8
14:00-16:00
Διοικητική Δικονομία
Γ: 5
Διοικητική
Δικονομία
Β:
7
Γ: 6
15:00-17:00
Διοικητική
Δικονομία
Α: 8
15:00-18:00

Διοικητική Δικονομία

Β: 312
Γ: 112

 

17:00-20:00
Ποινικό Δίκαιο (ειδικό)
Α: 5
Β: 7
Γ: 6
18:00-20:00

Συλλογικό Εργατικό*

Α:
Ευρυγένης
Β: 7
Συλλογικό
Εργατικό*
Α: Β’ αμφ.
Β: τυπογρ.
20:00-22:00
Διοικητική Δικονομία
Α: 312
Παρασκευή
09:00-12:00
Πολ. Δικονομία (Αναγκ.
Εκτέλεση)
Α:
8
Β: 7
12:00-14:00
12:00-15:00
Διοικητική
Δικονομία
Α:312
*τα τμήματα χωρίζονται ως εξής: 1ο τμήμα: Α-Ο / 2ο τμήμα:
Π-Ω
**την Τρίτη 18/10 κατ’ εξαίρεση το μάθημα θα γίνει στην 112