Πρόγραμμα μαθημάτων/ Γ ΈΤΟΣ

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
10:00-12:00 Ιδιωτικό Διεθνές Αμφ. Ευρυγ.   Κληρονομικό Δίκαιο Α:7
Β:5
Γ:112
11:00-12:00     Ποινική Δικονομία Α:6  
12:00-14:00     Ποινική Δικονομία Α: 3 Ποινική Δικονομία Α:1
12:00-15:00 Πτωχευτικό Δίκαιο Α:3
Β:312
   
14:00-16:00   Ιδιωτικό Διεθνές Β’ αμφ.  
14:00-17:00        
16:00-18:00 Κληρονομικό Δίκαιο Β:8    
17:00-20:00   Ποινική Δικονομία Β:5 Ποινική Δικονομία Γ:7
18:00-20:00 Ποινική Δικονομία Γ:112    

 

  Πέμπτη Παρασκευή
10:00-12:00 Ποινική Δικονομία Α:8 Κληρονομικό Δίκαιο Α:8
Γ:312
11:00-12:00    
12:00-14:00 Ποινική Δικονομία Β:1  
12:00-15:00    
14:00-16:00    
14:00-17:00 Δίκαιο Εμπ. Δικαιοπραξιών Α:6
Β:5
 
16:00-18:00    
17:00-20:00    
18:00-20:00 Ποινική Δικονομία Β:5
Γ:8