Πρόγραμμα μαθημάτων/Β ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΕΤΟΥΣ – Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ by nomikithess
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
08:00-10:00
Μεθοδολογία
του Δικαίου
Γ’: 7
10:00-12:00
Μεθοδολογία
του Δικαίου
Α’: 8
B’:112
Ενοχικό
Δίκαιο – Γενικό μέρος
Α’: 5
Β’: 7
Γ’:312
Εμπράγματο
Δίκαιο
    Α’: 312
Εμπράγματο
Δίκαιο
 
Β’: 8
12:00-14:00
Δίκαιο
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α’: 5
     B’: 6
     Γ’: 7
12:00-15:00
Εμπορικό
Δίκαιο – Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών
Α’: 7
Β’: 8
Γ’: 312
14:00-16:00
Εμπράγματο
Δίκαιο
  Α’: 5
Β’: 6
Ενοχικό
Δίκαιο – Γενικό μέρος
Α’: 6
Β’: 8
Γ’: 7
16:00-18:00
Ποινολογία
Α’: 5
Β’: 5
Γ’: 6
Εμπορικό
Δίκαιο – Δίκαιο Ανταγωνισμού
Α’: 7
Β’: 8
Γ’: 312
16:00-18:00
Ποινολογία
Β’: 7
Γ’: 6
18:00-20:00
Ποινολογία
Α’: 5
18:00-21:00
Εμπορικό
Δίκαιο – Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών
Α’: 5
Β’: 4
Γ’: 312

Παρασκευή
08:00-10:00
09:00-12:00
10:00-12:00
Ενοχικό Δίκαιο – Γενικό μέρος
Α’: 5
Β’: 312
Γ’: 112
11:00-14:00
12:00-14:00
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α’: 5
         B’: 8
        Γ’: 7
14:00-16:00
14:00-17:00
16:00-18:00
16:00-19:00
18:00-20:00
20:00-21:00