Πρόγραμμα μαθημάτων/Α ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΕΤΟΥΣ –  Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ by nomikithess
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
08:00-10:00
Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
Α
(Α-Κα):312
Β
(Κε-Πα):112
Συνταγματικό
Δίκαιο
Β (Μ-Ω): 8
Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
Γ
(Πε-Ω):312
08:00
– 11:00
Ιστορία
του Δικαίου
Α
(Α-Κα): 6
Β
(Κε-Πα):7
Γ
(Πε-Ω):312
10:00-12:00
Δημόσιο
Διεθνές Δίκαιο
Ένα τμήμα: Αμφ.Α
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Α (ΑΚα):6
Β (Κε-Πα):312
Γ (Πε-Ω):8
12:00-14:00
Γενικές
Αρχές Αστικού Δικαίου

Α (Α-Κα): 5

Β (Κε-Πα): 6
Πολιτεολογία: Ένα τμήμα: 112
Συνταγματικό Δίκαιο
Α (Α-Λ): Αμφ. Α
Β (Μ-Ω):7
Διπλωματική Ιστορία
Ένα τμήμα: 320
Δίκαιο και Οικονομία
Ένα τμήμα: 320
14:00-16:00
Πολιτική
Επιστήμη
Ένα
τμήμα: Αμφ Α Πολ. Επιστ.
Γενική
Κοινωνιολογία
Ένα τμήμα:
8
16:00-18:00
Δημόσιο Διεθνές
Ένα τμήμα: Αμφ. Α
18:00-20:00
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Γ (Πε-Ω): 6

 

Συνταγματικό
Δίκαιο
Α (Α-Λ):6
Β (Μ-Ω):7
20:00-22:00

 


Παρασκευή
08:00-10:00
Συνταγματικό Δίκαιο
Α (Α-Λ): Αμφ. Β
09:00-12:00
10:00-12:00
11:00-14:00
12:00-14:00
14:00-16:00
14:00-17:00
16:00-18:00
16:00-19:00
18:00-20:00
20:00-21:00