Πρόγραμμα εξεταστικής Δ’ έτους

ΠΕΜΠΤΗ 18-1-2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ

11-2μμ

1(Α-Λ)       Αμφ Δ Ευρυγένης+αιθ 1-4

2(Μ-Ω)        Β αμφιθεατρο+αιθ 5-8


ΤΡΙΤΗ 23- 1 -2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ

11-2μμ  1(Α-Λ)       Αμφ Δ Ευρυγένης+αιθ 1-4

2(Μ-Ω)        Β αμφιθεατρο+αιθ 5-8

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27-1-2018

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ

5-8μμ 1(Α-ΚΑ)      Αμφ Δ Ευρυγένης

2(ΚΕ-ΠΑ)    Β αμφιθεατρο

3(ΠΕ-Ω)      Αιθ 1-8+τυπογ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-2-2018

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜIΑΣ

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ

 8-11πμ  1(Α-Λ)      Aμφ Ευρυγ+αιθ 1-4

2(Μ-Ω)      Β αμφ +αιθ 5-8

 

ΤΡΙΤΗ 6-2-2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ

5-8μμ    1(Α-ΚΑ)         Αμφ Δ Ευρυγένης

               2(ΚΕ-ΠΑ)       Β αμφιθεατρο

               3(ΠΕ-Ω)         Αιθ 1-8+τυπογ