Πρόγραμμα εξεταστικής Γ’ έτους

(Τα μαθήματα του ΣΤ’εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικά)**

Τρίτη 16-1-2018

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ **

ΩΡΑ     ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

2-5 μμ 1(Α-ΚΑ)   Aμφ. Ευρυγένης 

             2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο 

             3(ΠΕ-Ω)    Αιθ. 1-8

 

Πέμπτη 18-1-2018

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ   ΑΙΘΟΥΣΕΣ

8-11πμ 1(Α-ΚΑ)    Aμφ. Ευρυγένης

           2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο

           3(ΠΕ-Ω)    Αιθ. 1-8 +τυπογραφείου

 

Σάββατο 20-1-2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ)

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ   ΑΙΘΟΥΣΕΣ
8-11πμ 1(Α-ΚΑ)    Aμφ. Ευρυγένης

           2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο

           3(ΠΕ-Ω)    Αιθ. 1-8

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ**

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ   ΑΙΘΟΥΣΕΣ
2-5μμ 1(Α-Ω)    Aμφ. Ευρυγένης + Β’ αμφιθέατρο

 

Τρίτη 23-1-2018

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ   ΑΙΘΟΥΣΕΣ
5-8μμ  (Α-Λ)    Aμφ. Ευρυγένης +αιθ.1-4

             (Μ-Ω) Β’ αμφιθέατρο + αιθ.5-8

 

Πέμπτη 25-1-2018

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ**

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ   ΑΙΘΟΥΣΕΣ
5-8μμ (Α-Ω)    Aμφ. Ευρυγένης + Β’ αμφιθέατρο + αιθ.1-8

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27-1-2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΥΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ **

ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
8-11πμ (Α-Λ) Αμφ Ευρυγένης+ αιθ 1-4

              (Μ-Ω) Β Αμφ +αιθ 5-8

 

ΠΕΜΠΤΗ 1-2-2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚ.ΕΜΠΟΡ/ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ) **

ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
11-2μμ   (Α-Λ) Aμφ Ευρυγένης+αιθ 1-4

(Μ-Ω) Β αμφιθέατρο+αιθ 5-8

 

ΠΕΜΠΤΗ 8-2-2018

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ **

ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
2-5μμ 1(Α-Λ) Aμφ Ευρυγ+αιθ 1-3

(Μ-Ω) Β αμφιθέατρο+αιθ 4-6

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10-2-2018

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ   ΑΙΘΟΥΣΕΣ
11-2μμ 1(Α-ΚΑ)    Aμφ. Ευρυγένης

2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο

3(ΠΕ-Ω)    Αιθ. 1-8