Πρόγραμμα εξεταστικής Γ’ έτους

Τα μαθήματα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι αυτά που δεν διδάχθηκαν στο εαρινό εξάμηνο 2017-2018 αλλά θα εξεταστούν στην Εξεταστική Ιουνίου 2018 ΜΟΝΟ για τους φοιτητές με ημερομηνία εγγραφής μέχρι και το 2014-2015 .

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε *

Δευτέρα 04/06/2018  –  2-5μμ

1(Α-ΚΑ) Αμφιθέατρο Α΄

2(ΚΕ-ΠΑ) Αμφιθέατρο Β΄

3(ΠΕ-Ω)   Αίθουσες 1-8


ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε*

Τετάρτη 06/06/2018  –  11-2μμ

1(Α-ΚΑ) Αμφιθέατρο Α΄

2(ΚΕ-ΠΑ) Αμφιθέατρο Β΄

3(ΠΕ-Ω)   Αίθουσες 1-8


ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ

Παρασκευή 08/06/2018  –  5-8μμ

1(Α-ΚΑ) Αμφιθέατρο Α΄

2(ΚΕ-ΠΑ)Αμφιθέατρο Β΄

3(ΠΕ-Ω) Αίθουσες 1-8


ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ

Δευτέρα 11/06/2018  –  8-11πμ

1(Α-ΚΑ)    Αμφιθέατρο Α΄

2(ΚΕ-ΠΑ) Αμφιθέατρο Β΄

3(ΠΕ-Ω)   Αίθουσες 1-8


ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ

Τετάρτη 13/06/2018  –  5-8μμ

1(Α-Λ)   Αμφιθέατρο Α΄ + αίθουσες 1-4

2(Μ-Ω)  Αμφιθέατρο Β΄ + αίθουσες 5-8


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΥΓ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ- ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ

Παρασκευή 15/06/2018  –  8-11πμ

1(Α-Λ)   Αμφιθέατρο Α΄ +αίθουσες 1-4

2(Μ-Ω) Αμφιθέατρο Β΄ +αίθουσες 5-8


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ

Δευτέρα 18/06/2018  –  11-2μμ

(A-Ω) Αμφιθέατρο Α΄ +Β΄ + αίθουσες 1-8


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε *

Τετάρτη 20/06/2018  –  11-2μμ

1(Α-ΚΑ)   Αμφιθέατρο Α΄

2(ΚΕ-ΠΑ) Αμφιθέατρο Β΄

3(ΠΕ-Ω)   Αίθουσες 1-8


ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε *

Παρασκευή 22/06/2018  –  2-5μμ

(Α-Λ)  Αμφιθέατρο Α΄ + αίθουσες 1-4

(Μ-Ω)Αμφιθέατρο Β΄ + αίθουσες 5-8