Πρόγραμμα εξεταστικής Β’ έτους

ΤΡΙΤΗ 16-1-2018

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ *

ΩΡΑ            ΤΜΗΜΑ             ΑΙΘΟΥΣΕΣ

8-11πμ        1(Α-Λ)             Aμφ Ευρυγ+αιθ 1-4

2(Μ-Ω)             Β αμφ +αιθ 5-8

*Τα μαθήματα του δ’ εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικά.

 

ΠΕΜΠΤΗ 18-1-2018

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΩΡΑ           ΤΜΗΜΑ          ΑΙΘΟΥΣΕΣ

2-5μμ        1(Α-ΚΑ)         Aμφ Ευρυγ+αιθ 1-3

2(ΚΕ-ΠΑ)       Β αμφ +αιθ 4-6

3(ΠΕ-Ω)         Αιθ 1-8

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-1-2018

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ *

ΩΡΑ          ΤΜΗΜΑ          ΑΙΘΟΥΣΕΣ

2-5μμ       1 (Α-Ω)          Αμφ Ευρυγένης+Β αμφ

*Τα μαθήματα του δ’ εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικά.

 

ΤΡΙΤΗ 23-1-2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) *

ΩΡΑ           ΤΜΗΜΑ           ΑΙΘΟΥΣΕΣ

8-11πμ       1(Α-ΚΑ)          Aμφ Ευρυγένης

2(ΚΕ-ΠΑ)         Β αμφιθέατρο

3(ΠΕ-Ω)          Αιθ 1-8

*Τα μαθήματα του δ’ εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικά.

 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΩΡΑ           ΤΜΗΜΑ          ΑΙΘΟΥΣΕΣ

11-2μμ       1(Α-ΚΑ)         Αμφ Δ Ευρυγένης

2(ΚΕ-ΠΑ)       Β αμφιθεατρο

3(ΠΕ-Ω)         Αιθ 1-8

 

ΠΕΜΠΤΗ 25-1-2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:ΒΙΟΜΗΧ-ΠΝΕΥΜ- *

ΩΡΑ            ΤΜΗΜΑ           ΑΙΘΟΥΣΕΣ

2-5μμ         1(Α-Λ)             Αμφ Ευρυγένης

2(Μ-Ω)            Β Αμφιθ

*Τα μαθήματα του δ’ εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικά.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27-1-2018

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΩΡΑ           ΤΜΗΜΑ            ΑΙΘΟΥΣΕΣ

11-2μμ       1(Α-ΚΑ)           Αμφ Δ Ευρυγένης

2(ΚΕ-ΠΑ)        Β αμφιθεατρο

3(ΠΕ-Ω)          Αιθ 1-8+τυπογ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-2-2018

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ.Μ.Α. *

ΩΡΑ           ΤΜΗΜΑ           ΑΙΘΟΥΣΕΣ

11-2μμ      1(Α-ΚΑ)           Aμφ Ευρυγ

2(ΚΕ-ΠΑ)         Β αμφ

3(ΠΕ-Ω)           Αιθ 1-8

*Τα μαθήματα του δ’ εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικά.

 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΩΡΑ           ΤΜΗΜΑ            ΑΙΘΟΥΣΕΣ

2-5μμ        1(Α-ΚΑ)            Αμφ Δ Ευρυγένης

2(ΚΕ-ΠΑ)         Β αμφιθεατρο

3(ΠΕ-Ω)           Αιθ 1-8+τυπογ

 

ΤΡΙΤΗ 6-2-2018

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΑ            ΤΜΗΜΑ           ΑΙΘΟΥΣΕΣ

8-11πμ       1(Α-ΚΑ)           Αμφ Δ Ευρυγένης

2(ΚΕ-ΠΑ)         Β αμφιθεατρο

3(ΠΕ-Ω)          Αιθ 1-8+τυπογ

 

ΠΕΜΠΤΗ 8-2-2018

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ *

ΩΡΑ           ΤΜΗΜΑ           ΑΙΘΟΥΣΕΣ

8-11πμ       1(Α-ΚΑ)          Aμφ Ευρυγενης

2 (ΚΕ-ΠΑ)       Β αμφιθεατρο

3(ΠΕ-Ω)          Αιθ 1-8

*Τα μαθήματα του δ’ εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικά.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10-2-2018

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ *

ΩΡΑ            ΤΜΗΜΑ            ΑΙΘΟΥΣΕΣ

2-5μμ         1(Α-ΚΑ)            Αμφ Δ Ευρυγένης

2(ΚΕ-ΠΑ)          Β αμφιθεατρο

3(ΠΕ-Ω)           Αιθ 1-8

*Τα μαθήματα του δ’ εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικά.