Πρόγραμμα εξεταστικής Α’ έτους

(Τα μαθήματα του β’εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικά)**


Τρίτη 16-1-2018

Συνταγματικό Δίκαιο 

ΩΡΑ     ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

11-2 μμ 1(Α-ΚΑ)   Aμφ. Ευρυγένης 

             2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο 

             3(ΠΕ-Ω)    Αιθ. 1-8


Πέμπτη 18-1-2018

Διοικητικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος**

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ   ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

5-8μμ 1(Α-ΚΑ)    Aμφ. Ευρυγένης 

           2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο 

           3(ΠΕ-Ω)    Αιθ. 1-8


Σάββατο 20-1-2018 

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ     ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

11-2 μμ 1(Α-ΚΑ)   Aμφ. Ευρυγένης 

             2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο 

             3(ΠΕ-Ω)    Αιθ. 1-8


Τρίτη 23-1-2018

Δίκαιο του Ανταγωνισμού (Εμπορικό Δίκαιο)**

ΩΡΑ    ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

πμ 1(Α-ΚΑ)  Aμφ. Ευρυγένης 

            2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο 

            3(ΠΕ-Ω)   Αιθ. 1-8 + τυπογραφείου  


Πέμπτη 25-1-2018

Ιστορία του Δικαίου 

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ     ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

11-2 μμ 1(Α-ΚΑ)  Aμφ. Ευρυγένης 

             2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο 

             3(ΠΕ-Ω)    Αιθ. 1-8


Σάββατο 27-1-2018

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

2-5 μμ 1 (Α-Ω)  Αμφ.Ευρυγένης +Β αμφ. +αιθ.1-8

 

Πέμπτη 1-2-2018

α.Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος**

ΩΡΑ    ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

2-5 μμ 1(Α-ΚΑ)  Aμφ. Ευρυγένης 

            2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο 

            3(ΠΕ-Ω)   Αιθ. 1-8+τυπογραφείο


β.Οικογενειακό Δίκαιο**

ΩΡΑ    ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

5-8 μμ 1(Α-ΚΑ)  Aμφ. Ευρυγένης 

            2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο 

            3(ΠΕ-Ω)   Αιθ. 1-8Τρίτη 6-2-2018

Εμπορικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος**

ΩΡΑ    ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

2-5 μμ 1(Α-ΚΑ)  Aμφ. Ευρυγένης 

            2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο 

            3(ΠΕ-Ω)   Αιθ. 1-8


Πέμπτη 8-2-2018

Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου

ΩΡΑ   ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

11-2μμ 1(Α-ΚΑ)  Aμφ. Ευρυγένης 

            2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο 

            3(ΠΕ-Ω)   Αιθ. 1-8+τυπογραφείο 


Σάββατο 10-2-2018

Δίκαιο της Δικαιοπραξίας**

ΩΡΑ    ΤΜΗΜΑ    ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

2-5 μμ 1(Α-ΚΑ)   Aμφ. Ευρυγένης 

            2(ΚΕ-ΠΑ) Β’ αμφιθέατρο 

            3(ΠΕ-Ω)    Αιθ. 1