Προτεινόμενα συγγράμματα

0
953
Προτεινόμενα Συγγράμματα
 
 
Ά εξάμηνο
Ø
Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου:
Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου (Σταμάτης/Τάκης)
Ø
Ιστορία του Δικαίου: Πολιτικοί και
Κοινωνικοί Θεσμοί της Αρχαιότητας (Humbert)
Ø
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο:, Θεμελιώδεις
Έννοιες στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο ( Χατζηκωνσταντίνου Κ., Χ. Αποστολίδης, Μ.
Σαρηγιαννίδης)
Ø
Συνταγματικό Δίκαιο: Μαθήματα  Συνταγματικού Δικαίου (Βενιζέλος)
Ø
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου:
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (Γεωργιάδης)
Β’ εξάμηνο
Ø
Διοικητικό Δίκαιο – γενικό μέρος:
Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (Δαγτόγλου ή των 5 συγγραφέων)
Ø
Ποινικό Δίκαιο – γενικό μέρος:
Ποινικό Δίκαιο – Επιτομή γενικού μέρους (Καϊάφα-Καστανίδου)
Ø
Δίκαιο της Δικαιοπραξίας: Δίκαιο της
Δικαιοπραξίας (Παπαστερίου, Κλαβανίδου)
Ø
Οικογενειακό Δίκαιο: Εγχειρίδιο Οικογενειακού
Δικαίου (Γεωργιάδης)
Ø
Εμπορικό Δίκαιο-γενικό μέρος:
Εμπορικό Δίκαιο-γενικό μέρος (Ψυχομάνης)
Ø
Δίκαιο ανταγωνισμού: Δίκαιο
ανταγωνισμού (αθέμιτου, ελεύθερου και αθέ- μιτες εμπορικές πρακτικές)
(Κοτσίρης)
Γ’ εξάμηνο
Ø
Μεθοδολογία του Δικαίου: Η θεμελίωση
των νομικών κρίσεων (Σταμάτης)
Ø
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δίκαιο
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σαχπεκίδου)
Ø
Ποινικό Δίκαιο – Ποινολογία: Δίκαιο
των ποινικών κυρώσεων (Καϊάφα/Καστανίδου/Μπιτζιλέκης)
Ø
Ενοχικό Δίκαιο – γενικό μέρος:
Γενικό ενοχικό δίκαιο (Γεωργιάδης Απ.)
Ø
Εμπράγματο Δίκαιο: Εμπράγματο Δίκαιο
(Γεωργιάδης)
Ø
Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών: Εμπορικές
Εταιρίες (Ρόκας)
Δ’ εξάμηνο
Ø
Συνταγματικές Ελευθερίες: Ατομικά
και κοινωνικά δικαιώματα (Χρυσόγονος)
Ø
Ενοχικό δίκαιο – ειδικό μέρος:
Εγχειρίδιο ειδικού ενοχικού δικαίου (Γεωργιάδης)
Ø
Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών: Αξιόγραφα (Κιάντου-Παμπούκη) / Ασφαλιστικό (Ρόκας)
Ø
Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας:
Δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας (Βιομηχανική – Πνευματική)
(Κοτσίρης/Αντωνόπουλος/Γιοβαννόπουλος)
Ø
Ατομικό Εργατικό Δίκαιο: Εργατικό
δίκαιο (ατομικές εργασιακές σχέσεις) (Ζερδελής)
Ø
Πολιτική Δικονομία (γενικό μέρος –
απόδειξη):
Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας (Φαλτσή)
 
 
Ε’ εξάμηνο
Ø
Ποινικό δίκαιο – ειδικό μέρος: ανάλογα
με καθηγητή (τα άλλα αναγκαστικά φωτοτυπίες)
Ø
Διοικητική Δικονομία: Διοικητικό
Δικονομικό Δίκαιο (Λαζαράτος / Γέροντας)
Ø
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο: Συλλογικό
Εργατικό Δίκαιο (Ζερδελής)
Ø
Πολιτική Δικονομία (Ένδικα μέσα –
Αναγκαστική εκτέλεση):
Εγχειρίδιο αναγκαστικής εκτελεσεως (Νίκας)
 
 
Στ’ εξάμηνο
Ø
Πολιτική Δικονομία: είτε Μαργαρίτης,
είτε Παπαδαμάκης
Ø
Φορολογικό Δίκαιο: Φορολογικό Δίκαιο
(Φινοκαλιώτης)
Ø
Κληρονομικό Δίκαιο: Εγχειρίδιο
Κληρονομικού Δικαίου (Γεωργιάδης)
Ø
Πτωχευτικό Δίκαιο & Δίκαιο εξυγίανσης
επιχειρήσεων:
Πτωχευτικό Δίκαιο (Κοτσίρης)
Ø
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Ιδιωτικό
Διεθνές Δίκαιο (Γραμματικάκη/Παπασιώπη-Πασιά/Βασιλακάκης)

Σημείωση: Τα παραπάνω προτεινόμενα εγχειρίδια αποτελούν
προσωπική μας επιλογή και πρόταση και σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν να σας
κατευθύνουν στο να απορρίψετε τα υπόλοιπα διδακτικά εγχειρίδια. Το καλύτερο,
που έχετε να κάνετε είναι να ανατρέξετε στην βιβλιοθήκη και να ελέγξετε ιδίοις
όμμασι ποιο βιβλίο ταιριάζει σε εσάς. Κάθε σχόλιο και παρατήρηση δεκτή!

LEAVE A REPLY