ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ’ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ’ ΕΤΟΥΣ – Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
by nomikithess
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Παρασκευή
08:00-10:00
09:00-12:00
10:00-12:00
Σύνθεση Αστικού Δικαίου
Α’:312Β’:
6
Γ’:
312
Σύνθεση
Αστικού Δικαίου
Β’: 7
Γ’: 8
11:00-14:00
Πολιτική Δικονομία
(Γενικό μέρος απόδειξη)
Α’:
8
Γ’:
312
12:00-14:00
Σύνθεση
Πολιτικής Δικονομίας
Α’+Β’:
8
Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου
Α’: 6
14:00-16:00
Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου
Α’:
5
14:00-17:00
16:00-18:00
Σύνθεση
Εμπορικού Δικαίου
Γ’: 5
Β’: 6
Σύνθεση Πολιτικής Δικονομίας
Α’+Β’:
8
18:00-20:00
Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου
Β’:
6
Γ’:
5
Σύνθεση Αστικού Δικαίου
Α’:
8
20:00-21:00