Ορκωμοσίες Ιουλίου

0
268

Μετά την εξεταστική του Ιουνίου 2018 θα γίνουν 2  ορκωμοσίες της Νομικής Σχολής:

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, ώρα 10.00πμ., και

Τρίτη  24 Ιουλίου 2018, ώρα 12.00μμ.

στην Αίθουσα Τελετών του Παν/μίου.

Οι δηλώσεις ορκωμοσίας Ιουλίου 2018 θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 16-7-2018 και θα κατανεμηθούν στις παραπάνω δύο ημερομηνίες ανάλογα με το ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την 17-7-2018 θα οριστούν με ημερομηνία ορκωμοσίας την 12-9-2018, ώρα 10πμ.

Τα ονόματα για την ορκωμοσία της 23-7-2018 και 24-7-2018 θα ανακοινωθούν την 19-7-2018.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

Βεβαίωση από την Βιβλιοθήκη της Νομικής

Φωτοτυπία της Ταυτότητας

Οι φοιτητές που θα ορκιστούν στις 23-7-2018 θα προσέλθουν στην Γραμματεία στις 8.00 πμ. και στις 24-7-2018 πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία στις 10.00 πμ..

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Βιβλιάριο Σπουδών

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα όσοι δεν δικαιούνται πάσο.

Πάσο (υποχρεωτικό) ή σε περίπτωση απώλειας, δήλωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ορκωμοσία του Φοιτητή το πάσο ακυρώνεται ηλεκτρονικά, από τη Γραμματεία. Απαγορεύεται να βρεθεί ακυρωμένο πάσο στα χέρια του κατόχου του.

Βιβλιάριο Ιατρικής Περίθαλψης Πανεπιστημίου (αν υπάρχει)

Βεβαίωση Διαγραφής από Φοιτητική Εστία (αν υπάρχει)

LEAVE A REPLY