Εξεταστική

Καλωσορίσατε στον κεντρικό κόμβο για τις εξετάσεις της Νομικής Σχολής! Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε αναφορικά με το πρόγραμμα της εξεταστικής, την επιμέρους ύλη για την εξέταση, την δυνατότητα, τις ώρες και τα ονόματα των εξεταζομένων για τα προφορικά.

Για ύλη και πρακτικά πατήστε στο κάθε επιμέρους μάθημα στα αριστερά της οθόνης!

 

Εξεταστική ΣΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Σεπτεμβριου 2018 (8)
επτέμβρη 2018

 1. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
 2. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
 3. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Διοικητικό Δίκαιο – Γενικός Μέρος
 5. Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών
 6. Πολιτική Δικονομία 1 & 2
 7. Δίκαιο της Δικαιοπραξίας
 8. Δίκαιο Ανταγωνισμού
 9. Οικογενειακό Δίκαιο
 10. Σύνθεση Πολιτικής Δικονομίας
 11. Σύνθεση Ποινικής Δικονομίας
 12. Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου
 13. Σύνθεση Αστικού Δικαίου
 14. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο
 15.  Πτωχευτικό Δίκαιο
 16. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

Γενικά για τα μαθήματα, κάθε μάθημα διαθέτει την δική του σελίδα. Σε αυτήν, θα βρείτε την ύλη του μαθήματος, το πότε και από ποιον διδάσκεται, τις ώρες και μέρες εξέτασής του και πρακτικά θέματα, τα οποία θα σας βοηθήσουν στην μελέτη σας.

Οι σελίδες των υποχρεωτικών μαθημάτων, των λεγόμενων “κορμού”, βρίσκονται στην αρχική σελίδα στα δεξιά σας, οργανωμένες ανά εξάμηνο σπουδών, ενώ περισσότερα για τα μαθήματα θα βρείτε στον αντίστοιχο κόμβο.Σύντομα περισσότερες πληροφορίες για την εξεταστική.