Εξεταστική

Καλωσορίσατε στον κεντρικό κόμβο για τις εξετάσεις της Νομικής Σχολής! Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε αναφορικά με το πρόγραμμα της εξεταστικής, την επιμέρους ύλη για την εξέταση, την δυνατότητα, τις ώρες και τα ονόματα των εξεταζομένων για τα προφορικά.

Για ύλη και πρακτικά πατήστε στο κάθε επιμέρους μάθημα στα αριστερά της οθόνης!

 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018

Ανά έτη

Πρόγραμμα μαθημάτων Α’ έτους

Πρόγραμμα μαθημάτων Β’ έτους

Πρόγραμμα μαθημάτων Γ’ έτους

Πρόγραμμα μαθημάτων Δ’ έτους

Ολόκληρο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018_ΤΕΛΙΚΟ

Γενικά για τα μαθήματα, κάθε μάθημα διαθέτει την δική του σελίδα. Σε αυτήν, θα βρείτε την ύλη του μαθήματος, το πότε και από ποιον διδάσκεται, τις ώρες και μέρες εξέτασής του και πρακτικά θέματα, τα οποία θα σας βοηθήσουν στην μελέτη σας.

Οι σελίδες των υποχρεωτικών μαθημάτων, των λεγόμενων “κορμού”, βρίσκονται στην αρχική σελίδα στα δεξιά σας, οργανωμένες ανά εξάμηνο σπουδών, ενώ περισσότερα για τα μαθήματα θα βρείτε στον αντίστοιχο κόμβο.Σύντομα περισσότερες πληροφορίες για την εξεταστική.