Εξεταστέα ύλη στο Διακλαδικό Σεμινάριο ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

0
112

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Για τις εξετάσεις, μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετε τα παρακάτω 4 κείμενα:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1
Από το βιβλίο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική» Επιμ. Ν. Φαραντούρης, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 17 – 32.
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2
Από το βιβλίο «ΔΙΚΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» Επιμ. Ν. Φαραντούρης, Τ. Κοσμίδης, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 39 – 51, 252 – 286, 505 – 521.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ανακοίνωση της Επιτροπής της Ε.Ε., «Δέσμη Μέτρων για την Ενεργειακή Ένωση: Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή», 25.2.2015, (2015) 80 .
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ασπασία Αλιγιζάκη, Ενεργειακά Δίκτυα και Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 499-518 (Από το βιβλίο Ενέργεια: Δίκτυα και Υποδομές, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2014)

Ο Υπεύθυνος του Διακλαδικού Σεμιναρίου

Αν. Καθηγητής Π. Γκλαβίνης

LEAVE A REPLY