ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 (μόνο για τους φοιτητές του μεταβατικού προγράμματος)

0
148

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ

ΑΠΟ 23/03/2018  στις 10.00 π.μ. ΕΩΣ ΚΑΙ 02/04/2018 στις 23:59 μ.μ.

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

1. Οι φοιτητές, που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα εγγραφούν στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, άρα βρίσκονται στο μεταβατικό

στάδιο του νέου προγράμματος σπουδών, εξαιρούνται πλήρως από τον

περιορισμό ανωτάτου ορίου για τα μαθήματα επιλογής και θα πρέπει να υποβάλλουν  για

το Εαρινό Εξάμηνο τις δηλώσεις τους για όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής)

από 23.03.2018 έως και 02.04.2018.

2. Αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων για δήλωση μαθημάτων από δώδεκα (12) σε είκοσι (20) μαθήματα για όλους τους φοιτητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε καμία περίπτωση δεν θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων, διότι

άλλως καθίσταται αδύνατη η τήρηση του Ακαδημαϊκού Ημερολόγιου που, με απόφαση της

Συγκλήτου, ισχύει πλέον απαρεγκλίτως για όλο το ΑΠΘ.

Ο αναλυτικός Οδηγός Σπουδών 2017/18, που περιλαμβάνει και τις τελευταίες μεταβολές στο

Πρόγραμμα και στον Κανονισμό Σπουδών, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής

 

·         Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων υποβάλλουν μόνο όσοι έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Νομικής από το 1993 και μετά καθώς και τυχόν παλαιότεροι, αυτοί όμως μόνο εφόσον έχουν ενταχθεί, μετά από αίτησή τους, στο νέο πρόγραμμα σπουδών.

·         Κατά τα λοιπά, φοιτητές που έχουν εγγραφεί πριν το 1993 υποβάλλουν χειρόγραφη δήλωση μαθημάτων στη Γραμματεία της σχολής κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες 11.30-13.00.

·         Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στη Σχολή από το ακαδ. έτος 1993/94 έως και το ακαδ. έτος 2014/15 καθώς και όσοι εγγράφηκαν το ακαδ. έτος 2015/16 αλλά σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 2ου , ή το 2016-2017 σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 3ου (λ.χ. λόγω μεταφοράς θέσης από άλλο ΑΕΙ) μπορούν, όλως κατ’ εξαίρεση λόγω μεταβατικού σταδίου: Α) Μπορούν να δηλώσουν για εξέταση οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του νέου προγράμματος σπουδών, ανεξαρτήτως του αν αυτό προσφέρεται για διδασκαλία στο τρέχον εξάμηνο. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μαθήματα επιλογής που πρέπει οπωσδήποτε να διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο. Αν οφείλουν το μάθημα Υ5 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου και θέλουν να το δηλώσουν πρέπει να δηλώσουν και το μάθημα Υ1 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου το οποίο θα καταχωρηθεί με τον ίδιο προβιβάσιμο βαθμό του Υ5(χωρίς εξέταση).  Β) Υπενθυμίζεται ότι από τα 13 μαθήματα επιλογής  που απαιτούνται συνολικά  για τη λήψη πτυχίου, τα 4 πρέπει οπωσδήποτε να είναι από οποιεσδήποτε διαφορετικές ενότητες είτε μαθημάτων ειδικής επιλογής του παλαιού προγράμματος είτε περιορισμένης επιλογής (ΠΕ) του νέου προγράμματος είτε από συνδυασμό και των δύο. Όσοι έχουν επιτύχει ήδη σε 13 μαθήματα επιλογής μέχρι και την εξεταστική Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2018 δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν επιπλέον μαθήματα επιλογής. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 13 μαθήματα επιλογής έως και την εξεταστική Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2018 , έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τώρα τόσα μόνο μαθήματα επιλογής όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού των 13 και δεν επιτρέπεται με τη δήλωσή τους να υπερβούν τον παραπάνω αριθμό μαθημάτων.

·         Μπορείτε να ξαναμπείτε και να αλλάξετε τη δήλωση σας μόνο κατά την περίοδο των δηλώσεων.

·         Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο επαλήθευσης της δήλωσης μαθημάτων από τους φοιτητές, διαδικασία απαραίτητη για τη διασφάλιση της υποβολής και του περιεχομένου της δήλωσης.

·         Δηλώσεις μετά την  02-04-2018 δεν θα γίνουν δεκτές.

·         ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού υποβάλλετε τη δήλωσή σας την επόμενη μέρα θα κάνετε είσοδο στο  www.sis.auth.gr απ’ όπου πρέπει να εκτυπώσετε ή να σώσετε το αποδεικτικό δήλωσης (αρχείο pdf). Αναλυτικές εικονογραφημένες οδηγίες υπάρχουν στο μενού ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ στο sis.auth.gr.

LEAVE A REPLY