ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 (για το νέο πρόγραμμα)

0
113

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ

ΑΠΟ 12/03/2018  στις 10.00 π.μ. .  ΕΩΣ ΚΑΙ  21/03/2018 στις 23:59 μ.μ.

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

1. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 βρίσκονται  στο 2ο,4ο ή 6ο εξάμηνο σπουδών, θα πρέπει για το Εαρινό Εξάμηνο να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων από 12.03.2018 έως και -το αργότερο- 21.03.2018. Ειδικότερα:

· Για τα μαθήματα επιλογής ΔΣ (διακλαδικά σεμινάρια), ΠΕ (περιορισμένης επιλογής)

και ΕΛΕ (ελεύθερης επιλογής) επισημαίνεται ότι, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 3

του κανονισμού σπουδών, ισχύει ανώτατος αριθμός συμμετοχής φοιτητών ανά

μάθημα, και συγκεκριμένα ο αριθμός 150 (για τα ΔΣ και ΠΕ) και ο αριθμός 60 (για

τα ΕΛΕ). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΕ) ΤΟΥ Γ’ ΚΥΚΛΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 ΚΑΙ ΠΕ15  για τα οποία δεν θα υπάρχει αριθμητικός περιορισμός δηλώσεων συμμετοχής. Για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα των παραπάνω κατηγοριών η ένταξη του φοιτητή σε κάποιο από τα μαθήματα αυτά γίνεται ηλεκτρονικά,

με βάση τη σειρά χρονικής προτεραιότητας ως προς την υποβολή της δήλωσης

μαθημάτων. Μόλις συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ο καθορισμένος ανώτατος αριθμός

συμμετοχών σε ένα μάθημα, η κατάστασή του κλείνει και ο φοιτητής θα πρέπει να

επιλέξει άλλο μάθημα, από αυτά που είναι ακόμη ανοιχτά. Αν δεν επιλέξει τελικά

κανένα, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών (δηλ. το

σύστημα δεν θα τον εντάξει αυτόματα, από μόνο του, σε κάποιο μάθημα).

· Για τα υπόλοιπα μαθήματα (υποχρεωτικά) δεν ισχύει ανώτατος αριθμός συμμετοχών και οι δηλώσεις τους υποβάλλονται κανονικά από 12.03.2018 μέχρι 21.03.2018.

2. Αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων για δήλωση μαθημάτων από δώδεκα (12) σε είκοσι (20) μαθήματα για όλους τους φοιτητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε καμία περίπτωση δεν θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων, διότι

άλλως καθίσταται αδύνατη η τήρηση του Ακαδημαϊκού Ημερολόγιου που, με απόφαση της

Συγκλήτου, ισχύει πλέον απαρεγκλίτως για όλο το ΑΠΘ.

Ο αναλυτικός Οδηγός Σπουδών 2017/18, που περιλαμβάνει και τις τελευταίες μεταβολές στο

Πρόγραμμα και στον Κανονισμό Σπουδών, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής

1.            Μπορείτε να ξαναμπείτε και να αλλάξετε τη δήλωση σας μόνο κατά την περίοδο των δηλώσεων.

2.            Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο επαλήθευσης της δήλωσης μαθημάτων από τους φοιτητές, διαδικασία απαραίτητη για τη διασφάλιση της υποβολής και του περιεχομένου της δήλωσης.

3.            Δηλώσεις μετά την  21-03-2018 δεν θα γίνουν δεκτές.

4.            ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού υποβάλλετε τη δήλωσή σας την επόμενη μέρα θα κάνετε είσοδο στο  www.sis.auth.gr απ’ όπου πρέπει να εκτυπώσετε ή να σώσετε το αποδεικτικό δήλωσης (αρχείο pdf). Αναλυτικές εικονογραφημένες οδηγίες υπάρχουν στο μενού ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ στο sis.auth.gr.

LEAVE A REPLY