Για τα αναμορφωμένα μεταπτυχιακά του 2018-2019

0
139

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει εγκρίνει την ίδρυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ από την 21η Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017.

Αυτή την περίοδο αναμένεται η δημοσίευση αποφάσεων ίδρυσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι προκηρύξεις για την εισαγωγή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής.

Επειδή τα Συλλογικά Όργανα του ΑΠΘ δεν θα μπορούν να συνεδριάσουν μετά τις 20 Ιουλίου ως και τις 20 Αυγούστου, η δημοσίευση των προκηρύξεων για την εισαγωγή στα ΠΜΣ θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Για το λόγο αυτό δεν μπορούν να ανακοινωθούν στην παρούσα φάση οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και των εισαγωγικών εξετάσεων.

Σε κάθε περίπτωση τόσο η υποβολή των αιτήσεων όσο και οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα το αργότερο το Σεπτέμβριο του 2018.

Για την ενημέρωσή σας, επισυνάπτονται πληροφορίες (εξεταστέα μαθήματα, ύλη, τρόπος εξέτασης κτλ) για τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής:

ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ:

  1. ΑΣΤΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  2. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
  3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
  4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  5. ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
  6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

LEAVE A REPLY